Akademia Omega to program współpracy ze szkołami i uczelniami kształcącymi specjalistów w zawodach związanych z branżą TSL. Celem projektu jest wspieranie rozwoju zainteresowań, pasji i umiejętności praktycznych wśród młodzieży i studentów, wiążących swoją przyszłość z szeroko rozumianym transportem i logistyką. Poprzez organizację lekcji w szkołach, wykładów i kół naukowych na uczelniach, dni otwartych w placówkach Omegi Pilzno oraz dawaniu możliwości odbycia praktyk zawodowych i podjęcia stałego zatrudnienia, Akademia pomaga w kształtowaniu cech i umiejętności poszukiwanych przez pracodawców na współczesnym rynku pracy.

Podopieczni Akademii Omegi już na etapie edukacji zaczynają budować własne kompetencje, zwiększając swoje szanse w przyszłym poszukiwaniu zatrudnienia. Projekt jest częścią szerszej strategii wspierania lokalnego rozwoju.

Wśród placówek edukacyjnych zaangażowanych w realizacje programu są między innymi:

 • Rzemieślnicza Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Pilźnie
 • Zespół Szkół nr 4 w Dębicy
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Zespół Szkół Licealnych w Leżajsku
 • Zespół Szkół w Lubaczowie
 • Politechnika Rzeszowska
 • Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Dębicy
 • Zespół Szkół nr 2 w Rzeszowie
 • Zespół Szkół w Ropczycach

Skontaktuj się z nami

OMEGA Pilzno ITiS
Godawski & Godawski Sp. z o.o.

ul. Kraszewskiego 44; 39-220 Pilzno
tel.: +48 14 670 71 24
fax: +48 14 672 19 94
e-mail: info@omega-pilzno.com.pl

Oddział w Krakowie (Cysterny spożywcze)
Ul. Wielicka 250
30-633 Kraków
tel.: +48 14 670 71 24
e-mail: info@omega-pilzno.com.pl
Oddział w Katowicach (Spedycja)
ul. Kolejowa 57, 40-602 Katowice
tel.: +48 14 670 71 24
e-mail: info@omega-pilzno.com.pl
Oddział w Gdyni (Logistyka Morska)
ul. Janka Wiśniewskiego 31/116
81-156 Gdynia
tel.: +48 14 670 71 24
e-mail: info@omega-pilzno.com.pl
Oddział w Warszawie (Biuro Handlowe)
ul. Świętej Barbary 4 lok. 1
00-686 Warszawa
tel.: +48 14 670 71 24
e-mail: info@omega-pilzno.com.pl
Oddział w Warszawie (Logistyka Morska)
ul. Gierdziejewskiego 7 pok. 23 (II piętro),
02-495 Warszawa
tel.: +48 14 670 71 24
e-mail: info@omega-pilzno.com.pl
Oddział w Rzeszowie (Transport, spedycja)
PP PKS Sp. z o.o.
ul. Towarowa 12
35-231 Rzeszów
tel.: +48 14 670 71 24
e-mail: info@omega-pilzno.com.pl
Oddział w Mokrzcu (Logistyka magazynowa)
ul. Mokrzec 50
39-200 Pilzno
tel.: +48 14 670 71 24
e-mail: info@omega-pilzno.com.pl

 
  Informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest spółka z Grupy OMEGA PILZNO. Spółka współadministruje danymi w ramach struktur Grupy OMEGA PILZNO, w związku z tym Państwa dane osobowe mogą być przekazywane do innych spółek Grupy OMEGA PILZNO na potrzeby realizacji celu, dla którego są gromadzone. W przypadku jakichkolwiek pytań zachęcamy do kontaktu z administratorem rodo@omega-pilzno.com.pl Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu odpowiedzi na zapytanie. Dane będą przetwarzane na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679). Przysługuje Państwu prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Państwa dane osobowe będę przetwarzane do czasu zakończenia realizacji celu, dla którego zostały zebrane lub, w przypadku zgody na działania marketingowe, do czasu odwołania zgody. Odbiorcami danych mogą być podmioty obsługujące stronę internetową Grupy OMEGA PILZNO. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Szczegóły polityki prywatności znajdują się pod linkiem.