[:pl]

Polityka prywatności
I. Wstęp

OMEGA Pilzno International Transport & Spedition Godawski & Godawski Sp. z o.o. z siedzibą w Pilźnie oraz spółki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej OMEGA PILZNO (dalej jako Grupa OMEGA PILZNO) podejmują wszelkie możliwe starania aby zapewnić bezpieczeństwo powierzanych nam danych osobowych, mając świadomość, że dane osobowe mają wartość i wymagają właściwej ochrony.
Priorytetem Grupy OMEGA jest informowanie Państwa o sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, z uwagi na treść obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych, w tym w szczególności rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).
Polityka prywatności stanowi syntezę podstaw prawnych przetwarzania danych osobowych, sposobach ich przetwarzania i praw jakie przysługują podmiotom, których dane przetwarzamy. Ilekroć przetwarzamy dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych, staramy się przeanalizować i zrównoważyć nasz interes oraz potencjalny wpływ na osobę, której dane dotyczą (pozytywny, jak i negatywny) oraz prawa tej osoby. Nie przetwarzamy danych osobowych, gdy dojdziemy do wniosku że wpływ na osobę, której dane dotyczą przeważałby nad naszymi interesami, chyba że dysponujemy inną przesłanką legalizującą, np. posiadamy odpowiednią zgodę lub wymagają tego lub zezwalają na to przepisy prawa.

II. Grupa OMEGA PILZNO – Administratorzy danych osobowych

W skład Grupy OMEGA PILZNO wchodzą następujące spółki:

 • Omega Pilzno International Transport & Spedition Godawski & Godawski Sp. z o.o. z siedzibą w Pilźnie, ul. Kraszewskiego 44, 39-220 Pilzno (KRS 0000043558),
 • Przedsiębiorstwo Przewozowe Podkarpackiej Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie, ul. Towarowa 12, 35-221 Rzeszów (KRS 0000089601),
 • Omega Silesia Sp. z o.o. z siedzibą w Pilźnie, ul. Kraszewskiego 44, 39-220 Pilzno (KRS 0000377530),
 • Omega Truck Center Sp. z o.o. z siedzibą w Pilźnie, ul. Kraszewskiego 44, 39-220 Pilzno (KRS 0000313750),
 • Omega Property Sp. z o.o. z siedzibą w Pilźnie, ul. Kraszewskiego 44, 39-220 Pilzno (KRS 0000621420),
 • STC Sp. z o.o. z siedzibą w Woli Cichej, Wola Cicha 150, 36-060 Głogów Małopolski (KRS 0000629744).

Niniejsza polityka prywatności ma zastosowanie do wszystkich przypadków, w których którakolwiek ze spółek Grupy OMEGA PILZNO jest/będzie administratorem danych osobowych i przetwarza dane osobowe pozyskane bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą, jak i przypadków, w których dane osobowe spółki Grupy OMEGA PILZNO pozyskały z innych źródeł. Grupa OMEGA PILZNO realizuje swoje obowiązki informacyjne w obu powyższych przypadkach, określone odpowiednio w art. 13 i art. 14 RODO zgodnie z tymi przepisami.

III. Kontakt

Aby umożliwić Państwu kontakt z nami we wszystkich prawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych podajemy dane kontaktowe Grupy OMEGA PILZNO:
e-mail: rodo@omega-pilzno.com.pl
adres: ul. Kraszewskiego 44, 39-220 Pilzno z dopiskiem RODO

IV. Operacje przetwarzania danych osobowych

1. Przetwarzanie danych osobowych osób odwiedzających strony internetowe prowadzone przez Grupę OMEGA PILZNO lub korzystających z usług świadczonych drogą elektroniczną

a) Informacje ogólne

Osoby fizyczne , które odwiedzają strony internetowe Grupy OMEGA PILZNO lub korzystają z usług świadczonych przez Grupę OMEGA PILZNO drogą elektroniczną, mają kontrolę nad danymi osobowymi, które nam przekazują. Zbieranie i wykorzystywanie informacji o użytkownikach ograniczamy do niezbędnego minimum, wymaganego do świadczenia na ich rzecz usług.

b) Pliki logowania

Przy każdym wywołaniu strony internetowej nasz system automatycznie gromadzi dane i informacje z systemu komputerowego komputera, który dokonuje otwarcia strony. Następuje pobranie następujących danych:

 • informacje o rodzaju przeglądarki i stosowanej wersji,
 • system operacyjny użytkownika,
 • adres IP użytkownika,
 • data i godzina wywołania strony,
 • strony internetowe, z których system użytkownika przeszedł na naszą stronę internetową(tzw. referrer),
 • strony internetowe, które zostały wywołane przez system użytkownika przez naszą stronę internetową.

Dane są także zapisywane w plikach logowania naszego systemu. Zapis danych wraz z innymi danymi osobowymi użytkownika nie ma miejsca. Na podstawie tych danych nie można zidentyfikować danej osoby, ponieważ adres IP jest dostępny tylko w maskowanej formie. Przekazane dane są także zachowywane i przetwarzane w celu analizy błędów oraz w celach statystycznych w pliku dziennika. Tymczasowe zapisywanie adresu IP przez system jest niezbędne, aby umożliwić udostępnienie strony dla komputera użytkownika. W tym celu adres IP użytkownika musi zostać zapisany na czas trwania sesji. Zapisywanie w plikach logowania ma na celu zapewnienie funkcjonalności strony internetowej. Ponadto dane służą nam do optymalizacji strony internetowej i do zapewnienia bezpieczeństwa naszych systemów informatycznych. Analiza danych w celach marketingowych nie ma miejsca.

c) Pliki Cookies

W ograniczonym zakresie możemy zbierać dane osobowe automatycznie za pośrednictwem plików cookies znajdujących się na naszych stronach internetowych. Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki danych informatycznych, zapisywanych i przechowywanych na komputerze, tablecie lub smartphonie przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu oraz unikalny numer. Pliki Cookies wykorzystywane są w celach:

 • dostosowania stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych;
 • personalizacji treści wyświetlanych dla danego użytkownika serwisu;
 • tworzenia statystyk, tłumaczących sposoby korzystania z serwisów internetowych przez użytkowników co umożliwia ulepszanie ich budowy i zawartości strony [tzw. contentu];
 • utrzymania sesji użytkownika (po zalogowaniu), pozwalającej na pominięcie logowania na każdej podstronie serwisu;
 • zoptymalizowania oferty reklamowej i marketingowej dla danego użytkownika strony internetowej.

Stosujemy trzy rodzaje plików cookies: „sesyjne”, „stałe” oraz „zewnętrzne”. Cookies „sesyjne” to pliki tymczasowe, przechowywane w komputerze, tablecie lub smartphonie użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony lub zamknięcia przeglądarki internetowej i służą do obsługi usług wymagających uwierzytelniania w ramach danej strony internetowej. „Stałe” pliki cookies przechowywane są w komputerze, tablecie lub smartphonie przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika i służą do zapamiętania wybranych przez użytkownika ustawień i personalizacji interfejsu. „Zewnętrzne” pliki cookies (tzw. third parties cookies) umożliwiają zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych oraz dostarczanie użytkownikom treści reklamowych, optymalnie dostosowanych do zainteresowań poszczególnych użytkowników.
Dane osobowe zbierane przy użyciu ciasteczek są zaszyfrowane, by uniemożliwić dostęp do nich osobom niepożądanym i nieuprawnionym. Zbierane są wyłącznie w celu wykonania na rzecz użytkownika określonych funkcji.
Grupa OMEGA PILZNO informuje, że większość przeglądarek internetowych zawiera ustawienia, które pozwalają na domyślną akceptację cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na monitorowanie Państwa aktywności w witrynie internetowej, mogą Państwo w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce obsługę plików cookies. Ponadto mają Państwo prawo i możliwość do dokonania w swojej przeglądarce internetowej takich ustawień dotyczących plików cookies, które automatycznie zablokują ich obsługę. Korzystanie z naszej strony internetowej bez wykorzystania cookies jest możliwe, jednak w pojedynczych sytuacjach może dojść do ograniczeń w jego trakcie.
Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania, tj. przeglądarki internetowej:

 • Przeglądarka Firefox
 • Przeglądarka Chrome
 • Przeglądarka Internet Explorer
 • Przeglądarka Opera
 • Przeglądarka Safari

W celu analizy zachowań użytkowników używamy Google Analytics, usługi analizy sieci Google Inc. (dalej zwanej „Google”). Jednakże zleciliśmy Google anonimizację Państwa adresu IP przed analizą zachowania użytkownika w sieci. Wprowadziliśmy odpowiednie wpisy w kodzie programowym Google Analytics.
Google Analytics wykorzystuje cookies, które są przechowywane na Państwa komputerze i umożliwiają analizę sposobu korzystania ze strony internetowej przez Państwa. Cookies wykorzystane przez Google Analytics mogą być plikami tymczasowymi lub trwałymi, których maksymalna ważność z reguły nie przekracza dwóch lat. Informacje wytworzone przez cookies dotyczące wykorzystania przez Państwa strony internetowej są przekazywane z reguły do serwera Google w USA i tam przechowywane.
Z uwagi na aktywowaną przez nas anonimizację IP, Państwa adres IP jest skracany w obrębie państw członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach będących stroną porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym przed przekazaniem do serwera Google w USA. Tylko w wyjątkowych przypadkach, na które nie mamy wpływu, pełny adres IP jest przekazywany do serwera Google w USA i tam zostaje skrócony. W ramach naszego zlecenia Google będzie wykorzystywać powyższe informacje w celu oceny wykorzystania naszej strony internetowej, tworzenia raportów o aktywności na stronie internetowej oraz w celu świadczenia dla nas innych usług związanych z użytkowaniem strony internetowej i internetu. Adres IP przekazany przez Państwa przeglądarkę w ramach Google Analytics nie jest łączony z innymi danymi Google.
Co istotne, mogą Państwo zapobiec rejestrowaniu i przekazywaniu danych wytworzonych przez cookies (Google’a), a dotyczących korzystania przez Państwa ze strony internetowej (w tym Państwa adresu IP) do Google, jak również przetwarzaniu tych danych przez Google, jeśli pobiorą i zainstalują Państwo wtyczkę do przeglądarki znajdującą się pod linkiem tools.google.com/dlpage/gaoptout .

d) Formularze kontaktowe

Strony internetowe Grupy OMEGA PILZNO umożliwiają nawiązania kontaktu z poszczególnymi spółkami Grupy OMEGA PILZNO. Stosujemy formularze kontaktowe i aplikacyjne odnośnie pracy i współpracy. W ramach korzystania z wymienionych ankiet zwykle konieczne jest, aby przekazali nam Państwo swoje dane osobowe (imię, nazwisko, telefon, adres e-mail). Dane te przekazane przez Państwa w formularzu online są pobierane, przetwarzane i wykorzystywane tylko w ramach i w celu opracowania Państwa zapytania i ich wykorzystanie następuje tylko za wyraźną zgodą Państwa.

e) Korespondencja elektroniczna

Niezaszyfrowane wiadomości e-mail, które są przesyłane przez Internet, nie są wystarczająco chronione przed nieupoważnionym dostępem osób trzecich.

2. Przetwarzanie danych osobowych osób kontaktujących się z Grupą OMEGA PILZNO w celu uzyskania informacji o ofercie lub podzielenia się uwagami dotyczącymi usług, a także kontaktujących się w celu zawarcia umowy

Od osób fizycznych, które kontaktują się z nami w celu uzyskania informacji o ofercie lub podzielenia się uwagami dotyczącymi naszych usług, a także kontaktujących się w celu zawarcia umowy, zbieramy następujące dane osobowe: imię i nazwisko, stanowisko, adres e-mail oraz numer telefonu. W szczególności, osoby te mogą wysłać nam e-maila za pośrednictwem strony internetowej. Wiadomości takie zawierają ustawioną nazwę użytkownika i adres e-mail, oraz dodatkowe informacje, jakie użytkownik chce zawrzeć w wiadomości. Zwracamy się z prośbą o niepodawanie za pośrednictwem stron internetowych informacji ze szczególnych kategorii danych osobowych wymienionych w art. 9 ust. 1 RODO (informacje o rasie czy pochodzeniu etnicznym, poglądach politycznych, przekonaniach religijnych lub filozoficznych, przynależności do związków zawodowych, informacje dotyczące zdrowia fizycznego lub psychicznego, dane genetyczne, dane biometryczne, informacje o życiu seksualnym czy orientacji seksualnej oraz przeszłości kryminalnej). W przypadku podania takich informacji z jakiegokolwiek powodu, będzie to oznaczać wyraźną zgodę na zbieranie przez nas i wykorzystywanie takich informacji w sposób określony w niniejszym dokumencie lub określony w miejscu, gdzie informacje te zostały ujawnione.

3. Przetwarzanie danych osobowych klientów i potencjalnych klientów

Grupa OMEGA PILZNO przetwarza dane osobowe swoich klientów i potencjalnych klientów. Wśród tych danych mogą znajdować się również dane osobowe osób związanych z naszymi klientami niebędącymi osobami fizycznymi (np. osoby kontaktowe, dane członków organów osób prawnych). Dane osobowe tego rodzaju są przetwarzane w systemach informatycznych, którymi posługuje się Grupa OMEGA PILZNO, w tym zarówno system CRM. Dane osobowe przetwarzane na te potrzeby obejmują między innymi: imię i nazwisko, nazwę pracodawcy, stanowisko osoby kontaktowej, numer telefonu, adres e-mail lub inne służbowe dane kontaktowe.

4. Przetwarzanie danych osobowych końcowych użytkowników narzędzi online

W sytuacji, gdy udostępniamy klientom określone produkty lub usługi w trybie online (sieci internet), przetwarzamy dane osobowe użytkowników końcowych tego rodzaju produktów i usług. Zwracamy uwagę, że informacje dotyczące cookies i logów dostępów podane przez nas wcześniej znajdują zastosowanie również do przetwarzania danych osób fizycznych korzystających z produktów lub usług oferowanych w trybie online.

5. Przetwarzanie danych osobowych uczestników przewozu

Grupa OMEGA PILZNO przetwarza dane osobowe uczestników przewozu, a klauzula informacyjna dla tej grupy osób znajduje się na naszej stronie internetowej pod adresem https://omega-pilzno.com.pl/polityka-prywatnosci

6. Monitoring

Na terenie obiektów/nieruchomości, które Grupa OMEGA PILZNO korzysta w ramach prowadzonej działalności zazwyczaj funkcjonuje monitoring wizyjny. Miejsca, na terenie których funkcjonuje monitoring wizyjny są oznaczone odpowiednim znakiem graficznym.

V. Podstawy prawne przetwarzania

1. Przetwarzanie danych osobowych osób odwiedzających strony internetowe prowadzone przez Grupę OMEGA PILZNO lub korzystających z usług świadczonych drogą elektroniczną opiera się na różnych podstawach prawnych przetwarzania w zależności od kategorii danych osobowych, które przetwarzamy i celu przetwarzania. Dane osobowe osób odwiedzających nasze strony internetowe przetwarzamy na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych lub na podstawie zgody w przypadku, gdy o wyrażenie takiej zgody zwróciliśmy się do osoby, której dane dotyczą. Dane osobowe osób, które wypełniają formularz internetowy/ kontaktowy przetwarzamy, ponieważ jest to niezbędne dla celu wykonania umowy. Niekiedy przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania pewnych danych osobowych dla celów podatkowych i rachunkowych.

2. Przetwarzanie danych osobowych osób kontaktujących się z Grupą OMEGA PILZNO w celu uzyskania informacji o ofercie lub podzielenia się uwagami dotyczącymi usług, a także kontaktujących się w celu zawarcia umowy odbywa się w oparciu o
a) zgodę wyrażoną przez użytkownika kierującego powyższą prośbę do Grupy OMEGA PILZNO lub
b) w celu wykonania umowy (realizacji żądania) zgłoszonego przez daną osobę lub
c) na podstawie usprawiedliwionego celu administratora danych.

3. Przetwarzanie danych osobowych osób fizycznych – klientów OMEGA PILZNO opiera się na:
a) usprawiedliwionym interesie Spółki Grupy OMEGA PILZNO jako administratora danych (np. w zakresie tworzenia bazy danych, czynności analitycznych, w tym czynności dot. analizy korzystania z produktów, marketingu bezpośredniego produktów własnych, zabezpieczeniu dokumentacji na potrzeby obrony przed ewentualnymi roszczeniami lub na potrzeby dochodzenia roszczeń);
b) zgody (w tym w szczególności zgody na e-mail marketing lub telemarketing);
c) wykonania zawartej umowy
d) obowiązków wynikających z prawa (np. prawa podatkowego lub przepisów o rachunkowości).

4. Przetwarzanie danych osobowych osób fizycznych będących potencjalnymi klientami opiera się na:
a) usprawiedliwionym interesie spółki Grupy OMEGA PILZNO jako administratora danych (zwłaszcza w zakresie tworzenia bazy danych, marketingu bezpośrednim produktów własnych);
b) zgody (w tym w szczególności zgody na e-mail marketing lub telemarketing).
c) podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

5. Jeżeli końcowy użytkownicy są również klientami Grupy OMEGA PILZNO podstawy prawne przetwarzania ich danych są takie same jak w odniesieniu do klientów Grupy OMEGA PILZNO opisane powyżej. Jeśli zaś nie są oni klientami, podstawą prawną przetwarzania ich danych osobowych jest w zależności od sytuacji i rodzaju danych osobowych bądź zgoda osoby fizycznej (w tym w szczególności zgoda na e-mail marketing lub telemarketing) lub usprawiedliwiony interes Spółki Grupy OMEGA PILZNO jako administratora danych (np. w zakresie dostarczania usługi zamówionej przez klienta, w zakresie czynności analitycznych i profilujących, w tym czynności dot. analizy korzystania z produktów, marketingu bezpośredniego produktów własnych, zabezpieczeniu dokumentacji na potrzeby obrony przed ewentualnymi roszczeniami lub na potrzeby dochodzenia roszczeń).

6. Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych uczestników przewozu zostały opisane na stronie: omega-pilzno.com.pl/polityka-prywatnosci/ w zakładce „Klauzula informacyjna dla uczestników przewozu”

7. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych z monitoringu uzasadniony interes administratora danych, zapewnienie bezpieczeństwa pracowników i ochrony mienia na terenie monitorowanym

VI. Okres przetwarzania danych

Czas, przez jaki spółki Grupy OMEGA PILZNO przetwarzają dane osobowe, jest uzależniony od podstawy prawnej stanowiącej legalizującej przetwarzanie danych osobowych.
W przypadku, gdy Grupa OMEGA PILZNO przetwarza dane osobowe na podstawie:

 • zgody, okres przetwarzania trwa do momentu wycofania tej zgody przez osobę, której dane dotyczą;
 • uzasadnionego interesu administratora danych, okres przetwarzania trwa do momentu ustania ww. interesu (np. okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych) lub do momentu sprzeciwienia się osoby, której dane dotyczą, dalszemu takiemu przetwarzaniu – w sytuacjach, gdy sprzeciw taki zgodnie z przepisami prawa przysługuje;
 • obowiązujących przepisów prawa, okresy przetwarzania danych w tym celu określają te przepisy,
 • dane z monitoringu przez okres do 60 dni od ich zapisu lub do nadpisania.

W przypadku braku konkretnych wymogów prawnych lub umownych, podstawowy okres przechowywania danych w przypadku zapisów i innej dokumentacji dowodowej sporządzonej w trakcie wykonywania umowy maksymalnie 10 lat.

VII. Odbiorcy danych

Dane osobowe przekazujemy innym wyłącznie gdy zezwalają nam na to przepisy prawa., zachowując przy tym wysoki stopień bezpieczeństwa w celu ochrony tych danych. Możemy przekazywać Państwa dane osobowe firmom lub innym współpracownikom, którzy świadczą usługi w naszym imieniu, przykładowo w celu zapewnienia wsparcia technicznego, aby ocenić przydatność tej strony internetowej do celów marketingowych lub innego rodzaju udostępniania serwisu. Zawarliśmy z tymi partnerami umowy, aby zapewnić, że dane osobowe są przetwarzane na podstawie naszych wytycznych i w zgodzie z niniejszą Polityką Prywatności i innymi odpowiednimi środkami mającymi na celu zapewnienie poufności i bezpieczeństwa. Państwa dane osobowe są przekazywane tym podmiotom i innym osobom trzecim tylko, o ile jest to niezbędne, aby wykonać usługi, których Państwo zażądali lub które Państwo autoryzowali, aby chronić Państwa i nasze prawa, własność lub bezpieczeństwo lub jeżeli jesteśmy do tego zobowiązani na podstawie obowiązujących ustaw, przepisów sądowych lub przepisów pozostałych urzędów lub jeżeli ujawnienie danych osobowych jest w inny sposób konieczne do wsparcia ustaleń prawnych lub karnoprawnych lub procesu sądowego.
Odbiorcami danych osobowych, które spółki Grupy OMEGA PILZNO przetwarzają jako administrator danych osobowych mogą być:

 • w/w podmioty przetwarzające dane osobowe na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych,
 • spółki Grupy OMEGA PILZNO (pomiędzy sobą),
 • podmioty świadczące usługi hostingowe,
 • podwykonawcy Spółek Grupy OMEGA PILZNO, świadczący usługi z zakresu dostarczania oprogramowania, usługi serwisowania oprogramowania lub sprzętu, z którego korzystamy, a także dostawcy usług, z pomocy których korzystamy,
 • ubezpieczyciele, brokerzy ubezpieczeniowi likwidujący szkodę w związku z wykonaną usługą,
 • firmy windykacyjne, audytorzy i biegli rewidenci, doradcy prawni, doradcy podatkowi,
 • organy nadzorujące przestrzeganie prawa, organy regulacyjne i inne organy administracji publicznej.
 
VIII. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Spółki Grupy OMEGA PILZNO jako administratorzy danych odpowiadają za realizację praw osób fizycznych dotyczących ich danych osobowych.
Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 • prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych, jeżeli przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie zgody,
 • prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
 • prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,
 • prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych,
 • prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
 • prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych ze względu na Twoją szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
 • prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego; możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Twoje dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Ci tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie umowy z Tobą lub na podstawie Twojej zgody,
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Klauzula informacyjna dla klientów i kontrahentów
1. Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest polska Spółka Grupy OMEGA PILZNO, która wykonuje usługę przewozu. Lista spółek Grupy OMEGA PILZNO:

 • Omega Pilzno International Transport & Spedition Godawski & Godawski Sp. z o.o. z siedzibą w Pilźnie, ul. Kraszewskiego 44, 39-220 Pilzno (KRS 0000043558),
 • Przedsiębiorstwo Przewozowe Podkarpackiej Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie, ul. Towarowa 12, 35-221 Rzeszów (KRS 0000089601),
 • Omega Silesia Sp. z o.o. z siedzibą w Pilźnie, ul. Kraszewskiego 44, 39-220 Pilzno (KRS 0000377530),
 • Omega Truck Center Sp. z o.o. z siedzibą w Pilźnie, ul. Kraszewskiego 44, 39-220 Pilzno (KRS 0000313750)
 • Omega Property Sp. z o.o. z siedzibą w Pilźnie, ul. Kraszewskiego 44, 39-220 Pilzno (KRS 0000621420)
 • STC Sp. z o.o. z siedzibą w Woli Cichej, Wola Cicha 150, 36-060 Głogów Małopolski (KRS 0000629744).
 
2. Kontakt

W sprawach ochrony swoich danych osobowych możesz się kontaktować pod adresem e-mail rodo@omega-pilzno.com.pl lub pisemnie pod adresem ul. Kraszewskiego 44,39-220 Pilzno z dopiskiem RODO.

3. Cele przetwarzania, podstawa prawna przetwarzania oraz kategorie danych

W celu realizacji umowy niezbędne nam są Twoje dane osobowe, zwłaszcza imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres siedziby, numer NIP, numer kontaktowy, imię i nazwisko osób wchodzących w skład organów podmiotu uprawnionych do jej reprezentacji.
W związku z powyższym, będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe:

 • w celu wykonania umowy (art. 6 ust 1 lit b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679),
 • w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji przez administratora na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679);
 • w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu administratora (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679).
 
4. Okres przechowywania danych

Twoje dane osobowe będą przechowywane do czasu przedawnienia roszczeń związanych z realizowaną umową lub jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla celowego dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami strony przeciwnej lub przez czas, w którym odrębne przepisy prawa powszechnie obowiązującego nakazują administratorowi przechowywać dane jak również w celach planowania biznesowego i analitycznego przez administratora, co stanowi prawnie usprawiedliwiony interes administratora danych.

5. Odbiorcy danych

Do Twoich danych mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy, a także firmy księgowe, prawnicze, informatyczne, likwidatorzy szkód, wykonawcy usług w ramach likwidacji szkód, audytorzy, doradcy. Jednocześnie gwarantujemy, że ujawnienie Twoich danych wskazanym odbiorcom w żadnym wypadku nie będzie skutkowało ich przetwarzaniem niezgodnie w celem wskazanym w pkt. 3.

6. Twoje prawa

Przysługuje Ci:
1) prawo dostępu do swoich danych;
2) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
3) prawo do żądania usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych pod warunkiem zaistnienia przesłanek określonych w RODO,
4) prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych ze względu na Twoją szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Twoich interesów, praw i wolności lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
5) prawo do przenoszenia danych, czyli prawo otrzymania od nas Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Twoje dane do innego administratora, jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe;
6) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Klauzula informacyjna dla uczestników przewozu
1. Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest polska Spółka Grupy OMEGA PILZNO, która wykonuje usługę przewozu. Lista spółek Grupy OMEGA PILZNO:

 • Omega Pilzno International Transport & Spedition Godawski & Godawski Sp. z o.o. z siedzibą w Pilźnie, ul. Kraszewskiego 44, 39-220 Pilzno (KRS 0000043558),
 • Przedsiębiorstwo Przewozowe Podkarpackiej Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie, ul. Towarowa 12, 35-221 Rzeszów (KRS 0000089601),
 • Omega Silesia Sp. z o.o. z siedzibą w Pilźnie, ul. Kraszewskiego 44, 39-220 Pilzno (KRS 0000377530),
 • Omega Truck Center Sp. z o.o. z siedzibą w Pilźnie, ul. Kraszewskiego 44, 39-220 Pilzno (KRS 0000313750)
 • Omega Property Sp. z o.o. z siedzibą w Pilźnie, ul. Kraszewskiego 44, 39-220 Pilzno (KRS 0000621420)
 • STC Sp. z o.o. z siedzibą w Woli Cichej, Wola Cicha 150, 36-060 Głogów Małopolski (KRS 0000629744).
 
2. Kontakt

W sprawach ochrony swoich danych osobowych możesz się kontaktować pod adresem e-mail rodo@omega-pilzno.com.pl lub pisemnie pod adresem ul. Kraszewskiego 44,39-220 Pilzno z dopiskiem RODO.

3. Cele przetwarzania, podstawa prawna przetwarzania oraz kategorie danych

W celu realizacji usługi przewozu niezbędne nam są Twoje dane osobowe, zwłaszcza imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres siedziby, numer NIP, numer kontaktowy, a w przypadku odbiorców także miejsce dostawy.
W związku z powyższym, będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe:

 • w celu wykonania umowy przewozu na podstawie przepisu art. 38 ust 1 i 2 oraz art. 50 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe lub przepisu art. 6 i 7 Konwencji o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów (CMR) (art. 6 ust 1 lit b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679),
 • w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji przez administratora na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679);
 • w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu administratora (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679).
  • jesteś odbiorcą przesyłki, to Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane w Twoim interesie, abyś mógł otrzymać zamówiony towar lub przesyłkę.
  • dane osobowe pracowników naszych kontrahentów, którzy będą uczestniczyć w realizacji usługi przewozu będziemy przetwarzać ze względu na prawnie uzasadnione interesy, tj. prawidłowa realizacja usługi przewozu (art. 6 ust. 1 lit. c, d, f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679).

 

4. Okres przechowywania danych

Twoje dane osobowe będą przechowywane do czasu przedawnienia roszczeń związanych z realizowaną usługą lub jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla celowego dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami strony przeciwnej lub przez czas, w którym odrębne przepisy prawa powszechnie obowiązującego nakazują administratorowi przechowywać dane jak również w celach planowania biznesowego i analitycznego przez administratora, co stanowi prawnie usprawiedliwiony interes Administratora danych.

5. Odbiorcy danych

Do Twoich danych mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy, w szczególności przewoźnicy, inni uczestnicy przewozu (nadawcy, odbiorcy, spedytorzy), a także firmy księgowe, prawnicze, informatyczne, likwidatorzy szkód, wykonawcy usług w ramach likwidacji szkód, audytorzy, doradcy. Jednocześnie gwarantujemy, że ujawnienie Twoich danych wskazanym odbiorcom w żadnym wypadku nie będzie skutkowało ich przetwarzaniem niezgodnie w celem wskazanym w pkt. 3.

6. Twoje prawa

Przysługuje Ci:
1) prawo dostępu do swoich danych;
2) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
3) prawo do żądania usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych pod warunkiem zaistnienia przesłanek określonych w RODO,
4) prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych ze względu na Twoją szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Twoich interesów, praw i wolności lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
5) prawo do przenoszenia danych, czyli prawo otrzymania od nas Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Twoje dane do innego administratora, jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe;
6) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Źródło pochodzenia danych

Jeśli nie przekazałeś nam swoich danych osobiście lub za pośrednictwem Twoich pracowników, to Twoje dane osobowe pozyskaliśmy od zleceniodawcy usługi przewozu, czyli Twojego kontrahenta lub od Twojego pracodawcy w celu prawidłowego wykonania usługi przewozu.

[:en]

Privacy policy
I. Introduction

OMEGA Pilzno International Transport & Spedition Godawski & Godawski Sp. z o.o. with the registered office in Pilzno and companies being included in the OMEGA PILZNO Capital Group (hereinafter referred to as the OMEGA PILZNO Group) make any possible efforts in order to provide security to personal data being entrusted for us, being aware of the fact that personal data have got a value and they need to be protected appropriately. The priority of the OMEGA Group is informing you about matters connected with personal data processing, considering the contents of the personal data protection regulations being in force, including in particular the Directive of the European Parliament and Council (EU) 2016/679 of 27.04.2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on a free data flow and the repeal of the Directive number 95/46/WE (“RODO”).

The privacy policy constitutes a synthesis of legal bases on personal data processing, ways of processing them and the rights entities whose personal date are being processed are entitled to. Whenever we process personal data on the basis of a legally justified interest of the data administrator, we try to analyze and balance our interest and a potential impact on the person that the data concern (both positive and negative one) as well as the rights of such person. We do not process personal data when we come to a conclusion that the impact on the person that the data concern, would prevail over our interest, unless we have a different legalizing ground, e.g. we possess an appropriate agreement or it is required or allowed by legal regulations.

II. OMEGA PILZNO Group – Administrators of personal data

The OMEGA PILZNO Group includes the following companies:

 • Omega Pilzno International Transport & Spedition Godawski & Godawski Sp. z o.o. with the registered office in Pilzno, ul. Kraszewskiego 44, 39-220 Pilzno (KRS 0000043558),
 • Przedsiębiorstwo Przewozowe Podkarpackiej Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. with the registered office in Rzeszów, ul. Towarowa 12, 35-221 Rzeszów (KRS 0000089601),
 • Omega Silesia Sp. z o.o. with the registered office in Pilzno, ul. Kraszewskiego 44, 39-220 Pilzno (KRS 0000377530),
 • Omega Truck Center Sp. z o.o. with the registered office in Pilzno, ul. Kraszewskiego 44, 39-220 Pilzno (KRS 0000313750),
 • Omega Property Sp. z o.o. with the registered office in Pilzno, ul. Kraszewskiego 44, 39-220 Pilzno (KRS 0000621420),
 • STC Sp. z o.o. with the registered office in Wola Cicha, Wola Cicha 150, 36-060 Głogów Małopolski (KRS 0000629744).

The foregoing privacy policy applies to all cases, in which any company from the OMEGA PILZNO Group is/will be an administrator of personal data and processes personal data obtained directly from the person the data concern, as well as cases when personal data were obtained by the companies from the OMEGA PILZNO Group from different sources. The OMEGA PILZNO Group realizes its information obligations in both aforementioned cases, appropriately defined in art. 13 and art. 14 of RODO in compliance with these regulations.

III. Contact

In order to enable contact with us in all matters concerning personal data processing and using the rights connected with data processing we provide you with the contact details of the OMEGA PILZNO Group:
e-mail: rodo@omega-pilzno.com.pl
address: ul. Kraszewskiego 44, 39-220 Pilzno with an annotation:  RODO

IV. Personal data processing operations

1. Personal data processing by persons visiting Internet websites run by the OMEGA PILZNO Group or using services provided by electronic means.

a) general information

Natural persons who visit Internet websites of the OMEGA PILZNO Group or use services provided the OMEGA PILZNO Group by electronic means have a control over personal data which they submit to us. Collecting and using information about the users is limited to the necessary minimum, required to provide services for them.

b) Log files

Whenever an Internet website is being called up, our system automatically gathers data and information from the computer system of the computer, which opens the page. The following data are collected:

 • Information on the type of the browser and the version being used,
 • The user’s operational system,
 • The user’s IP address,
 • Date and time of calling up the website,
 • Internet websites from which the User’s system went to our Internet website (the so-called referrer),
 • Internet websites which were called up by the user’s system via our Internet website.

Data are also recorded in our system’s log files. Recording data together with other personal data of the user does not take place. On the basis of such data it is not possible to identify a given person, because the IP address is only available in a hidden form. The transferred data are also stored and processed in order to analyze errors and for statistical purposes in the log file. Temporary recording of the IP address is necessary in order to enable the website for the computer user. For that purpose the user’s IP address has to be recorded for the duration of the session. The purposes of recording in log files is to provide functionality of the Internet website. Moreover, data are used to optimize the Internet website and to provide security for our IT systems. Data analysis for marketing purposes does not take place.

c) Cookies files

We can collect personal data automatically via cookies files which are on our Internet websites to a limited extent. Cookies are small IT data files, recorded and stored on a computer, tablet or smartphone, for the purpose of using Internet websites. “Cookies” usually include the name of the website, where they come from, the time of storing them on the device and a unique number. Cookies files are used for the purposes of:

 • Adjusting Internet websites to the user’s preferences and optimization of using Internet websites;
 • Customization of the content displayed for a particular user of the service;
 • Creating statistics, explaining the ways of using Internet services by the users, which enables to improve their construction and website content;
 • Maintaining user’s session (after logging in), allowing to skip logging in on each subpage of the service;
 • Optimization of advertising and marketing offer for a given user of the Internet website.

Three types of cookies files are used: “session cookies”, “permanent cookies” and “third-party cookies”. “Session” cookies are temporary files stored on the user’s computer, tablet or smartphone until logging out, leaving the page or closing the Internet browser and they are used for maintaining services requiring authentication within a give Internet website. “Permanent” files are stored on the computer, tablet or smartphone for a period of time defined in the cookies files’ parameters or until they are deleted by the user and they are used to memorize settings and customization of the interface selected by the user. “Third-party” cookies files enable to collect information about the way of using Internet websites and providing the users with advertising content, optimally adjusted to the interests of particular users.
Personal data collected by means of using cookies are encrypted in order to disable an access to unwanted or unauthorized persons. They are only collected for the purpose of performing particular functions for the user.
The OMEGA PILZNO Group informs that the majority of Internet browsers include settings, which enable accepting cookies by default. If you do not agree for monitoring your activity on the Internet website, you can turn off the functionality of cookies files at any time in your Internet browser. Moreover, you have a right and possibility to make such settings concerning cookies files in your Internet browser, which will automatically block their functionality. Using our Internet website without using cookies is possible, however, in individual situations it may be restricted during the usage. Detailed information concerning the possibilities and ways of maintaining cookies files is available in the software settings, that is, the Internet browser:

 • Firefox browser
 • Chrome browser
 • Internet Explorer browser
 • Opera browser
 • Safari browser

In order to analyze the users’ behavior, we use Google Analytical, Google Inc. network analysis service (hereinafter referred to as “Google”). However, we requested Google to anonymize your IP address before the analysis of the user’s behavior in the network. We have introduced appropriate entries in the Google Analytics software code. Google Analytics uses cookies which are stored on your computer and they enable an analysis of the way of using the Internet website by you. Cookies used by Google Analytics may be temporary files or permanent files, which maximum expiry date usually does not exceed two years. Information used by cookies concerning your usage of an Internet website is usually passed to the Google server in the USA and it is stored there. Considering the IP anonymization being activated by us, your IP address is truncated within European Union member states or other countries being parties of the agreement concerning the European Economic Zone before it is submitted to the Google server in the USA. Only in exceptional cases, on which we do not have an influence, a full IP address is transferred to the Google server in the USA and it is truncated there. Within the scope of our order, Google shall use the aforementioned information for the purpose of evaluating the usage of our Internet website, creating reports on the activity in the Internet website and for the purpose of providing other services for u, connected with using the Internet website and Internet. The IP address submitted by your browser within Google Analytics is not combined with other Google data.
What is important, you may prevent the process of registering and transferring data created by cookies ( Google), concerning your use of the Internet website (including the IP address) to Google, as well as processing such data by Google if you download and install a plug-in to the browser which can be found under the following link: tools.google.com/dlpage/gaoptout .

d) Contact forms

Internet websites of the OMEGA PILZNO Group enable to make a contact with particular companies of the OMEGA PILZNO Group. We use contact and application forms concerning work and cooperation. Within the scope of using the listed questionnaires, it is usually necessary to provide us with your personal data (first name, surname, telephone, e-mail address). The data which are submitted by you in an online form are downloaded, processed and used only within the scope and for the purpose of dealing with your enquiry and their usage takes place only upon your explicit consent.

e) Electronic correspondence

Unencrypted e-mail messages which are sent via the Internet, are not protected sufficiently enough against an unauthorized access of third parties.

2. Personal data processing of people getting in touch with the OMEGA PILZNO Group in order to receive information about the offer or sharing comments concerning services, as well as getting in touch in order to conclude a contract.

We collect the following information from natural persons getting in touch with us in order to obtain information about the offer or sharing comments concerning our services, as well as getting in touch in order to conclude a contract: first name and surname, position, e-mail address and phone number. In particular, those people can send an e-mail to us via the Internet website. Such messages include a set-up user’s name and e-mail address and additional information, which the user wants to include in the message. We would like to ask not to submit information via Internet websites from special categories of personal data listed in art. 9 section 1 of RODO (information concerning the race, political views information concerning religious or philosophical beliefs, belonging to trade unions, information concerning physical and mental health, genetic data, biometric data, information concerning sexual life or sexual orientation and criminal past). In case of providing such information for any reason, it will mean an explicit consent for collecting and using by us such information in a way defined in the foregoing document or defined in a place where such information was disclosed.

3. Personal data processing of customers and potential contractors

The OMEGA PILZNO Group processes personal information of its customers and potential contractors. Among such data there might be also personal data of people connected with our customers, who are not natural persons (e.g. contact persons, data of the members of the authorities of legal persons). Personal data of such type is processed in IT systems for the purposes including among others: first name and surname, employer’s name, position of the contact person, phone number, e-mail address or other official contact data.

4. Personal data processing of end users of online tools

In a situation when we make certain products or services available to the customers online (Internet website), we process personal data of end users of such type of products or services. We wish to point out that information concerning cookies and access logs provided by us earlier is also used for personal data processing of natural persons using the products or services offered online.

5. Personal data processing of transport participants

The OMEGA PILZNO Group processes personal data of transport participants and the information clause for this group of people is put on the Internet website at the address of https://omega-pilzno.com.pl/polityka-prywatnosci/ in the folder “Information clause for transport participants”.

6. Monitoring

On the premises of the facilities/properties, which the OMEGA PILZNO Group uses within the conducted activity there is usually CCTV monitoring. Places where there is CCTV monitoring are marked with an appropriate graphic symbol.

V. Legal bases for processing

1. Personal data processing of persons visiting Internet websites run by the OMEGA PILZNO Group or using services provided electronically is based on different legal bases for processing depending on the category of personal data, which we process and the purpose of the processing. Personal data of persons visiting our Internet websites are processed by us on the basis of a legally justified interest of the data administrator or on the basis of a consent in case when we requested such a consent from a person whom the data concern. Personal data of persons who fill in the Internet/contact form is processed by us because it is necessary for the purpose of executing the contract. Sometimes legal regulations require we process certain personal data for tax and accounting purposes.

2. Personal data processing of persons getting in touch with the OMEGA PILZNO Group for the purpose of obtaining information concerning the offer or sharing comments concerning the services, as well as persons getting in touch in order to conclude a contract takes place based on:
a) a consent expressed by the user addressing the aforementioned request to the OMEGA PILZNO Group or
b) the purpose of executing the contract (realizing the order) reported by a given person or
c) on the basis of a justified purpose of the data administrator.

3. Personal data processing of natural persons – customers of OMEGA PILZNO is based on:
a) a justified interest of the OMEGA PILZNO Group as a data administrator (e.g. within the scope of creating databases, analytical activities, including activities concerning an analysis of using products, direct marketing of own products, protecting documentation for the purpose of defending against possible claims or for the purpose of claiming damages);
b) a consent (including, in particular, a consent for a marketing or telemarketing e-mail);
c) the execution of the concluded contract;
d) obligations resulting from the law (e.g. tax law or accounting regulations).

4. Personal data processing of natural persons who are potential customers is based on:
a) a justified interest of the OMEGA PILZNO Group as a data administrator (especially within the scope of creating databases, direct marketing of own products);
b) a consent (including, in particular, a consent for a marketing or telemarketing e-mail);
c) undertaking actions upon a request of a person, whom the data concern, before concluding a contract.

5. If end users are also customers of the OMEGA PILZNO Group, the legal bases for processing them are the same as with reference to the customers of the OMEGA PILZNO Group as described above. However, if they are not customers, the legal basis for processing personal data is, depending on the situation and the type of personal data, a consent of the natural person or a justified interest of the OMEGA PILZNO Group as a data administrator (e.g. within the scope of providing a service ordered by the customer, within the scope of analytical and profiling activities, including activities concerning an analysis of using products, direct marketing of own products, protecting documentation for the purpose of defending against possible claims or for the purpose of claiming damages).

6. Legal bases for personal data processing of the transport participants have been described on the website: omega-pilzno.com.pl/polityka-prywatnosci/ in the folder: “ Information Clause for transport participants”.

7. The basis for the personal data processing from monitoring is a justified interest of the data administrator, ensuring employees’ safety and property protection on the area which is being monitored.

VI. The term of data processing

The time through which the companies from OMEGA PILZNO Group process personal data depends on the legal basis legalizing personal data processing.
In case when the OMEGA PILZNO Group processes personal data on the basis of:

 • a consent – the processing period lasts till the moment of withdrawing such consent by the person, whom the data concern;
 • a justified interest of the data administrator – the processing period lasts till the moment when the aforementioned interest ceases (e.g. the period of the limitation of civil-legal claims) or until an objection of the person whom the data concern to further process such data – in situations when such an objection is authorized in compliance with legal regulations;
 • binding legal regulations – the terms of data processing for that purpose are defined by these regulations;
 • data from monitoring for the period up to 60 days from recording them or overwriting.

In case of the lack of specific legal and contractual requirements, the basis period for storing data in case of entries and other documentary evidence prepared during the execution of the contract is maximum 10 years.

VII. ata of the recipients

Personal data are transferred to others only when legal regulations allow us for it, at the same time maintaining a high security level in order to protect the data. We can transfer your personal data to companies or other coworkers who provide services on our behalf, for example, in order to provide technical support to evaluate the usefulness of this Internet website for marketing purposes or a different way of enabling the service . We have concluded contracts with these partners in order to make sure that your personal data are processed on the basis of our guidelines and in compliance with the foregoing Privacy Policy and other appropriate means which are to provide confidentiality and security. Your personal data are transferred to those entities and third parties only, provided it’s necessary, to provide services, which you required or which you authorized, in order to protect your and our rights, property or security or if we are obliged to do so on the basis of binding laws, legal regulations or regulations of other authorities or if the disclosure of personal data is necessary in another way to support legal or criminal-legal arrangements or a legal proceedings.
The recipients of personal data, which the companies of the OMEGA PILZNO Group process as an administrator of personal data may be:

 • the aforementioned entities processing personal data on the basis of contracts for entrusting personal data processing,
 • companies of the OMEGA PILZNO Group (between each other),
 • entities providing hosting services,
 • subcontractors of the Companies of the OMEGA PILZNO Group, providing services within the scope of providing software, software or equipment servicing, which we use, as well as services providers, whose support we use,
 • insurers, insurance brokers settling damages in connection with the performed service,
 • debt recovery companies, auditors and statutory auditors, legal advisers, tax advisors,
 • authorities supervising respecting the law, regulatory authorities and other public administration institutions.
 
VIII. Rights connected with personal data processing

The Companies of the OMEGA PILZNO Group as personal data administrators are responsible for the realization of the rights of natural persons concerning their personal data.
You are entitled to the following rights connected with personal data processing:

 • the right to withdraw a consent for data processing if we process your personal data on the basis of a consent,
 • the right to have an access to your personal data,
 • the right to request to correct your personal data,
 • the right to request to delete your personal data,
 • the right to request to restrict your personal data processing,
 • the right to express an objection towards your personal data processing due to your special situation – in cases, when we transfer your data on the basis of our legally justified interest,
 • the rights to transfer your personal data, that is, the right to receive your personal data from us, in a structured, commonly used IT format which is machine-readable; you can send such data to a different data administrator or require that we send your data to a different administrator, However, we will do it only if sending the data in such way is technically possible. The right to transfer personal data applies only to such data which we process on the basis of the contract with you or on the basis of your consent,
 • the right to lodge a complaint to supervisory authorities dealing with personal data protection, that is, the President of the Personal Data Protection Authority.
Information Clause for customers/contractors
1. Administrator of personal data

The administrator of your personal data is the OMEGA PILZNO Group, which provides the transport service. The list of the companies of the OMEGA PILZNO Group:

 • Omega Pilzno International Transport & Spedition Godawski & Godawski Sp. z o.o. with the registered office in Pilzno, ul. Kraszewskiego 44, 39-220 Pilzno (KRS 0000043558),
 • Przedsiębiorstwo Przewozowe Podkarpackiej Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. with the registered office in Rzeszów, ul. Towarowa 12, 35-221 Rzeszów (KRS 0000089601),
 • Omega Silesia Sp. z o.o. with the registered office in Pilzno, ul. Kraszewskiego 44, 39-220 Pilzno (KRS 0000377530),
 • Omega Truck Center Sp. z o.o. with the registered office in Pilzno, ul. Kraszewskiego 44, 39-220 Pilzno (KRS 0000313750),
 • Omega Property Sp. z o.o. with the registered office in Pilzno, ul. Kraszewskiego 44, 39-220 Pilzno (KRS 0000621420),
 • STC Sp. z o.o. with the registered office in Wola Cicha, Wola Cicha 150, 36-060 Głogów Małopolski (KRS 0000629744).
 
2. Contact

For matters connected with your personal data protection, you can gen contact via an e-mail address: rodo@omega-pilzno.com.pl or by writing to the address: ul. Kraszewskiego 44,39-220 Pilzno with an annotation: RODO.

3. Reasons for processing, the legal basis for processing and data categories:

In order to realize the contract, your personal data are necessary for us, in particular your first name and surname, address of residence, address of the registered office, NIP number, a contact number, first name and surname of persons being a part of the authorities of the entity, who are authorized to represent it. Therefore, we will be processing your personal data:

 • in order to perform the contract (art. 6 section 1 letter b of the Directive of the European Parliament and Council (EU) 2016/679),
 • for archival (evidence) purposes being a realization of a legally justified interest of securing information by the administrator in the event of a legal need to prove facts (art. 6 section 1 letter f of the Directive of the European Parliament and Council (EU) 2016/679),
 • in order to possibly determine, sue or defend claims being a realization of a legally justified interest of the administrator (art. 6 section 1 letter f of the Directive of the European Parliament and Council (EU) 2016/679).
 
4. The term of data processing

Your personal data will be stored until the statute of limitations of claims connected with the realized contract or if personal data processing is necessary to claim damages or defend against claims of the opposite party or through the time during which separate legal regulations being commonly in force require that the administrator stores the data, as well as for the purposes of business and analytical planning by the administrator, which constitutes a legally justified interest of the data Administrator.

5. Recipients of data

Your data may be accessed by our subcontractors, as well as accounting, legal, IT companies, claims adjusters, providers of services within the scope of claims settlement, auditors, advisers. At the same time, we guarantee that your data disclosure to indicated recipients in any case will not result in processing such data not in compliance with the purpose indicated in point 3.

6. Your rights

You are entitled to:
1)    the right to have an access to your personal data,
2)    the right to request to correct your personal data,
3)    the right to request to delete your personal data, restrict the data processing provided there are circumstances defined in RODO,
4)    the right to express an objection towards your personal data processing due to your special situation – in cases, when we transfer your data on the basis of our legally justified interest, unless we prove the existence of important legally justified grounds for processing, superior towards your interests, rights and freedoms or grounds for determining, claiming or defending damages.
5)    the rights to transfer your personal data, that is, the right to receive your personal data from us, in a structured, commonly used IT format which is machine-readable. You can send such data to a different data administrator or require that we send your data to a different administrator, however, we will do it only if sending the data in such a way is technically possible;
6)    the right to lodge a complaint to the President of the Personal Data Protection Authority.

Information Clause for transport participants
1. Administrator of personal data

The administrator of your personal data is the OMEGA PILZNO Group, which provides the transport service. The list of the companies of the OMEGA PILZNO Group:

 • Omega Pilzno International Transport & Spedition Godawski & Godawski Sp. z o.o. with the registered office in Pilzno, ul. Kraszewskiego 44, 39-220 Pilzno (KRS 0000043558),
 • Przedsiębiorstwo Przewozowe Podkarpackiej Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. with the registered office in Rzeszów, ul. Towarowa 12, 35-221 Rzeszów (KRS 0000089601),
 • Omega Silesia Sp. z o.o. with the registered office in Pilzno, ul. Kraszewskiego 44, 39-220 Pilzno (KRS 0000377530),
 • Omega Truck Center Sp. z o.o. with the registered office in Pilzno, ul. Kraszewskiego 44, 39-220 Pilzno (KRS 0000313750),
 • Omega Property Sp. z o.o. with the registered office in Pilzno, ul. Kraszewskiego 44, 39-220 Pilzno (KRS 0000621420),
 • STC Sp. z o.o. with the registered office in Wola Cicha, Wola Cicha 150, 36-060 Głogów Małopolski (KRS 0000629744).
 
2. Contact

For matters connected with your personal data protection, you can gen contact via an e-mail address: rodo@omega-pilzno.com.pl or by writing to the address: ul. Kraszewskiego 44,39-220 Pilzno with an annotation: RODO.

3. Reasons for processing, the legal basis for processing and data categories:

In order to realize the transport service, your personal data are necessary for us, in particular your first name and surname, address of residence, address of the registered office, NIP number, a contact number and the place of delivery in case of recipients. Therefore, we will be processing your personal data:

 • in order to perform the transport contract on the basis of art. 38 section 1 and 2 and art. 50 of the Law of 15 November 1984 Transport Law or the provisions of art. 6 and 7 of the Convention on the Contract for the International Carriage of Goods (CMR) (art. 6 section 1 letter b of the Directive of the European Parliament and Council (EU) 2016/679),
 • for archival (evidence) purposes being a realization of a legally justified interest of securing information by the administrator in the event of a legal need to prove facts (art. 6 section 1 letter f of the Directive of the European Parliament and Council (EU) 2016/679),
 • in order to possibly determine, sue or defend claims being a realization of a legally justified interest of the administrator (art. 6 section 1 letter f of the Directive of the European Parliament and Council (EU) 2016/679),
  • if you are a recipient of a parcel, your personal date will be processed by us in your interest so that you could receive ordered goods or a parcel,
  • personal data of our contractors’ employees, who will participate in the realization of the transport service will be processed due to a legally justified interest, that is, the appropriate realization of a transport service (art. 6 section 1 letter c, d, f of the Directive of the European Parliament and Council (EU) 2016/679),
4. The term of data processing

Your personal data will be stored until the statute of limitations of claims connected with the realized service or if personal data processing is necessary to claim damages or defend against claims of the opposite party or through the time during which separate legal regulations being commonly in force require that the administrator stores the data, as well as for the purposes of business and analytical planning by the administrator, which constitutes a legally justified interest of the data Administrator.

5. Recipients of data

Your data may be accessed by our subcontractors, in particular, carriers, other transport participants (senders, recipients, forwarders), as well as accounting, legal, IT companies, claims adjusters, providers of services within the scope of claims settlement, auditors, advisers. At the same time, we guarantee that your data disclosure to indicated recipients in any case will not result in processing such data not in compliance with the purpose indicated in point 3.

6. Your rights

You are entitled to:
1) the right to have an access to your personal data,
2) the right to request to correct your personal data,
3) the right to request to delete your personal data, restrict the data processing provided there are circumstances defined in RODO,
4) the right to express an objection towards your personal data processing due to your special situation – in cases, when we transfer your data on the basis of our legally justified interest, unless we prove the existence of important legally justified grounds for processing, superior towards your interests, rights and freedoms or grounds for determining, claiming or defending damages.
5) the rights to transfer your personal data, that is, the right to receive your personal data from us, in a structured, commonly used IT format which is machine-readable. You can send such data to a different data administrator or require that we send your data to a different administrator, however, we will do it only if sending the data in such a way is technically possible;
6) the right to lodge a complaint to the President of the Personal Data Protection Authority.

7. The source of the origin of the data

If you did not submit your data personally to us or via your employees, it means we have obtained your personal data from the customer requesting a transport service, that is, your contractor or from your employer in order to perform the transport service appropriately.

[:de]

Datenschutzerklärung
I. Einleitung

OMEGA Pilzno International Transport & Spedition Godawski & Godawski Sp. z o.o. mit Sitz in Pilzno sowie die Gesellschaften, die zur Kapitalgruppe OMEGA PILZNO gehören (im Weiteren Gruppe OMEGA PILZNO) unternehmen jegliche möglichen Bemühungen, um die Sicherheit der uns anvertrauten personenbezogenen Daten zu gewährleisten, im Bewusstsein, dass personenbezogene Daten einen Wert haben und den entsprechenden Schutz erfordern.
Die Priorität der Gruppe OMEGA ist es, Sie über Fragen in Verbindung mit der Verarbeitung personenbezogener Daten zu informieren, aufgrund des Inhalts geltender Datenschutzbestimmungen, darunter insbesondere der Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG („DSGVO“).
Die vorliegende Datenschutzpolitik stellt eine Synthese der rechtlichen Grundlagen der Verarbeitung personenbezogener Daten, ihrer Verarbeitungsweisen sowie der Rechte dar, die Unternehmen zustehen, deren Daten wir verarbeiten. Immer wenn wir personenbezogene Daten auf Grundlage eines rechtlich begründeten Interesses des Verarbeiters der Daten verarbeiten, bemühen wir uns, unser Interesse und den potentiellen Einfluss auf die Person, die die Daten betreffen (sowohl im positiven als auch im negativen Sinne) sowie die Rechte dieser Person zu analysieren und abzuwägen. Wir verarbeiten keine personenbezogenen Daten, wenn wir zu der Schlussfolgerung kommen, dass der Einfluss auf die Person, die die Daten betreffen, unsere Interesse überwiegen würde, es sei denn, wir verfügen über eine andere legalisierende Prämisse, z.B. wir verfügen über ein entsprechendes Einverständnis bzw. Rechtsvorschriften erfordern bzw. erlauben dies.

II. Gruppe OMEGA PILZNO – Verarbeiter der personenbezogenen Daten

Zur Gruppe OMEGA PILZNO gehören folgende Gesellschaften:

 • Omega Pilzno International Transport & Spedition Godawski & Godawski Sp. z o.o. mit Sitz in Pilzno, ul. Kraszewskiego 44, 39-220 Pilzno (KRS 0000043558),
 • Przedsiębiorstwo Przewozowe Podkarpackiej Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. mit Sitz in Rzeszów, ul. Towarowa 12, 35-221 Rzeszów (KRS 0000089601),
 • Omega Silesia Sp. z o.o. mit Sitz in Pilzno, ul. Kraszewskiego 44, 39-220 Pilzno (KRS 0000377530),
 • Omega Truck Center Sp. z o.o. mit Sitz in Pilzno, ul. Kraszewskiego 44, 39-220 Pilzno (KRS 0000313750),
 • Omega Property Sp. z o.o. mit Sitz in Pilzno, ul. Kraszewskiego 44, 39-220 Pilzno (KRS 0000621420),
 • STC Sp. z o.o. mit Sitz in Wola Cicha, Wola Cicha 150, 36-060 Głogów Małopolski (KRS 0000629744).

Die vorliegende Datenschutzpolitik findet Anwendung auf alle Fälle, in denen irgendeine der Gesellschaften der Gruppe OMEGA PILZNO Verarbeiter von personenbezogenen Daten ist/sein wird und personenbezogene Daten verarbeitet, die direkt von der Person erlangt wurden, die die Daten betreffen, sowie auf Fälle, in denen die Gesellschaften der Gruppe OMEGA PILZNO die personenbezogenen Daten aus anderen Quellen erlangt hat. Die Gruppe OMEGA PILZNO realisiert ihre Informationspflichten in beiden oben genannten Fällen, die entsprechend in Art. 13 und Art. 14 DSGVO festgelegt sind, gemäß diesen Bestimmungen.

III. Kontakt

Um Ihnen den Kontakt zu uns in allen Fragen bezüglich der Verarbeitung von personenbezogenen Daten sowie die Wahrnehmung von Rechten in Verbindung mit der Datenverarbeitung zu ermöglichen, geben wir folgende Kontaktdaten der Gruppe OMEGA PILZNO an:
E-Mail: rodo@omega-pilzno.com.pl
Adresse: ul. Kraszewskiego 44, 39-220 Pilzno mit dem Vermerk RODO [DSGVO]

IV. Operationen der Verarbeitung von personenbezogenen Daten

1. Verarbeitung personenbezogener Daten von Personen, die Internetseiten besuchen, die von der Gruppe OMEGA PILZNO betrieben werden, bzw. die Leistungen nutzen, die auf elektronischem Weg erbracht werden

a) Allgemeine Informationen

Natürliche Personen, die Internetseiten besuchen, die von der Gruppe OMEGA PILZNO betrieben werden, bzw. die Leistungen nutzen, die auf elektronischem Weg erbracht werden, haben die Kontrolle über die personenbezogenen Daten, die sie uns übermitteln. Sammeln und Nutzen von Informationen über User beschränken wir auf das notwendige Minimum, das erforderlich ist, um Leistungen für sie zu erbringen.

b) Log-Dateien

Bei jedem Aufrufen der Internetseite sammelt unser System automatisch Daten und Informationen aus dem System des Computers, der die Internetseite öffnet. Es erfolgt das Herunterladen der folgenden Daten:

 • Informationen über die Art des Browsers und der verwendeten Version,
 • Betriebssystem des Users,
 • IP-Adresse des Users,
 • Datum und Uhrzeit des Aufrufens der Internetseite,
 • Internetseiten, von denen das System des Users auf unsere Internetseite übergegangen ist (sog. Referrer),
 • Internetseiten, die vom System des Users über unsere Internetseite aufgerufen worden sind.

Diese Daten werden auch in den Log-Dateien unseres Systems gespeichert. Eine Speicherung der Daten zusammen mit anderen personenbezogenen Daten des Users findet nicht statt. Auf Grundlage dieser Daten kann die jeweilige Person nicht identifiziert werden, da die IP-Adresse nur in verdeckter Form verfügbar ist. Die übermittelten Daten werden außerdem gespeichert und verarbeitet, um Fehler zu analysieren sowie zu statistischen Zwecken in der Tagesdatei. Die vorübergehende Speicherung der IP-Adresse durch das System ist notwendig, um es zu ermöglichen, die Seite für den Computer des Users zugänglich zu machen. Zu diesem Zweck muss die IP-Adresse des Users für die Dauer der Sitzung gespeichert werden. Die Speicherung in den Log-Dateien hat den Zweck, die Funktionalität der Internetseite zu gewährleisten. Darüber hinaus dienen die Daten uns zur Optimierung der Internetseite und zur Gewährleistung der Sicherheit unserer IT-Systeme. Eine Daten-Analyse zu Marketingzwecken findet nicht statt.

c) Cookies-Dateien

Im beschränkten Umfang können wir personenbezogene Daten automatisch mit Hilfe von Cookies-Dateien sammeln, die sich auf unseren Internetseiten befinden. Sogenannte Cookies sind kleine Dateien mit IT-Daten, die auf dem Computer, dem Tablet bzw. dem Smartphone gespeichert und aufbewahrt werden, die dazu bestimmt sind, die Internetseiten zu nutzen. „Cookies” enthalten gewöhnlich den Namen der Internetseite, von der sie stammen, den Zeitpunkt ihrer Speicherung auf dem Endgerät sowie eine einmalige Nummer. Cookies werden zu folgenden Zwecken genutzt:

 • Anpassung der Internetseiten an die Präferenzen des Users sowie Optimierung der Nutzung der Internetseiten;
 • Personalisierung der Inhalte, die für den jeweiligen User des Services angezeigt werden;
 • Erstellung von Statistiken, die die Nutzungsweise von Internetseiten durch User erklären, was es ermöglicht, ihren Aufbau und die Inhalte der Seite [sog. Content] zu verbessern;
 • Aufrechterhaltung der Sitzung des Users (nach dem Einloggen), was es erlaubt, das Einloggen auf jeder Unterseite des Services zu übergehen;
 • Optimierung des Reklame- und Marketingangebots für den jeweiligen User der Internetseite.

Wir verwenden drei Arten von Cookies: „Sitzungs-Cookies”, „ständige” sowie „externe” Cookies. „Sitzungs-Cookies” sind provisorische Dateien, die auf dem Computer, Tablet bzw. Smartphone des Users gespeichert werden, bis zum Ausloggen, Verlassen der Seite bzw. Schließen des Internetbrowsers, und denen der Bedienung von Leistungen, die eine Verifizierung im Rahmen der jeweiligen Internetseite erfordern. „Ständige” Cookies werden auf dem Computer, Tablet bzw. Smartphone des Users gespeichert, für die Dauer, die in den Parametern der Cookies festgelegt sind, bzw. bis sie vom User gelöscht werden, und dienen dazu, sich die vom User gewählten Einstellungen und die Personalisierung des Interfaces zu merken. „Externe” Cookies (sog. third parties cookies) ermöglichen das Sammeln von Informationen über die Nutzungsweise von Internetseiten sowie die Lieferung von Reklameinhalten für User, die optimal an die Interessen der jeweiligen User angepasst sind.
Die personenbezogenen Daten, die mit Hilfe der Cookies gesammelt werden, sind verschlüsselt, um den Zugriff unerwünschter und unbefugter Personen auf sie zu verhindern. Sie werden ausschließlich dafür gesammelt, für den User bestimmte Funktionen auszuführen.
Die Gruppe OMEGA PILZNO informiert darüber, dass die meisten Internetbrowser Einstellungen enthalten, bei denen das Akzeptieren von Cookies voreingestellt ist. Wenn Sie nicht damit einverstanden sind, dass Ihre Aktivitäten auf einer Internetseite überwacht werden, können Sie jeder Zeit in Ihrem Internetbrowser die Option Cookies ausschalten. Darüber hinaus haben Sie das Recht und die Möglichkeit, in Ihrem Internetbrowser solche Einstellungen zu Cookies vorzunehmen, die diese automatisch blockieren. Die Nutzung unserer Internetseite ohne Nutzung von Cookies ist möglich, allerdings kann es in vereinzelten Situationen zu Beschränkungen im Verlauf kommen.
Detaillierte Informationen über die Möglichkeiten und Bedienungsweisen von Cookies-Dateien sind in den Software-Einstellungen (Browser-Einstellungen) verfügbar:

 • Browser Firefox
 • Browser Chrome
 • Browser Internet Explorer
 • Browser Opera
 • Browser Safari

Zur Analyse von Verhaltensweisen von Usern verwenden wir Google Analytics, Analyseleistungen des Netzwerks Google Inc. (im Weiteren „Google”). Nichtsdestotrotz haben wir Google damit beauftragt, Ihre IP-Adresse vor der Analyse des User-Verhaltens im Netz zu anonymisieren. Wir haben entsprechende Einträge im Programmiercode von Google Analytics vorgenommen.
Google Analytics nutzt Cookies, die auf Ihrem Computer gespeichert werden und die Analyse der Nutzungsweise der Internetseite durch Sie ermöglichen. Cookies, die von Google Analytics genutzt werden, können vorübergehende bzw. dauerhafte Dateien sein, deren maximale Gültigkeit in der Regel zwei Jahre nicht überschreitet. Informationen, die durch Cookies erstellt werden, bezüglich der Nutzung der Internetseite durch Sie werden in der Regel an einen Server von Google in den USA übermittelt und dort gespeichert.
Aufgrund der von uns aktivierten IP-Anonymisierung wird Ihre IP-Adresse im Bereich von Mitgliedsstaaten der Europäischen Union bzw. anderen Staaten, die dem Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum angehören, vor der Übermittlung an den Google-Server in den USA gekürzt. Nur in Ausnahmefällen, auf die wir keinen Einfluss haben, wird die vollständige IP-Adresse an einen Server von Google in den USA übermittelt und wird dort gekürzt. Im Rahmen unseres Auftrags wird Google die oben genannten Informationen nutzen, um die Nutzung unserer Internetseite zu bewerten, Rapporte über Aktivitäten auf der Internetseite zu erstellen, sowie um für uns andere Leistungen in Verbindung mit der Nutzung der Internetseite und des Internets zu erbringen. Die IP-Adresse, die von Ihrem Browser im Rahmen von Google Analytics übermittelt wird, wird nicht mit anderen Daten von Google verbunden.
Was wichtig ist: Sie können verhindern, dass von Cookies (von Google) erstellte Daten registriert und an Google übermittelt werden und die die Nutzung der Internetseite durch Sie betreffen (einschl. Ihrer IP-Adresse), sowie dass diese Daten von Google verarbeitet werden, wenn Sie das Plug-in für den Browser herunterladen und installieren, der sich unter folgendem Link befindet: tools.google.com/dlpage/gaoptout

d) Kontaktformulare

Die Internetseiten der Gruppe OMEGA PILZNO ermöglichen die Kontaktaufnahme mit den jeweiligen Gesellschaften der Gruppe OMEGA PILZNO. Wir verwenden Kontaktformulare und Bewerbungsformulare für Arbeit und Zusammenarbeit. Im Rahmen der Nutzung der genannten Fragebögen ist es gewöhnlich notwendig, dass Sie uns Ihre personenbezogenen Daten (Vorname, Familienname, Telefon, E-Mail-Adresse) übermitteln. Diese Daten, die von Ihnen auf dem Online-Formular übermittelt werden, werden nur im Rahmen und zum Zweck der Bearbeitung Ihrer Anfrage heruntergeladen, verarbeitet und genutzt, und ihre Nutzung erfolgt nur mit ausdrücklichem Einverständnis von Ihnen.

e) E-Mail-Korrespondenz

Unverschlüsselte E-Mail-Adressen, die über das Internet versandt werden, werden nicht ausreichend gegen unbefugten Zugriff Dritter geschützt.

2. Verarbeitung von personenbezogener Daten von Personen, die die Gruppe OMEGA PILZNO kontaktieren, um Informationen zum Angebot einzuholen bzw. Anmerkungen zu Leistungen zu teilen, aber auch kontaktieren, um einen Vertrag abzuschließen

Von natürlichen Personen, die uns kontaktieren, um Informationen zum Angebot einzuholen bzw. Anmerkungen zu Leistungen zu teilen, aber auch kontaktieren, um einen Vertrag abzuschließen, sammeln wir folgende personenbezogene Daten: Vorname und Familienname, Funktion, E-Mail-Adresse sowie Telefonnummer. Insbesondere können uns diese Personen eine E-Mail über die Internetseite schicken. Derartige Nachrichten enthalten den eingestellten User-Namen und die E-Mail-Adresse sowie zusätzliche Informationen, die der User in die Nachricht aufnehmen will. Wir bitten Sie, über die Internetseite keine Informationen aus den besonderen Kategorien von personenbezogenen Daten anzugeben, die in Art. 9, Abs. 1 der DSGVO genannt werden (Informationen über die rassische und ethnische Herkunft, politische Meinungen, religiöse oder weltanschauliche Überzeugungen oder die Gewerkschaftszugehörigkeit, Informationen zum körperlichen bzw. geistigen Gesundheitszustand, genetische Daten, biometrische Daten, Sexualleben, sexueller Orientierung sowie krimineller Vergangenheit). Falls derartige Informationen aus irgendeinem Grund angegeben werden, wird das das ausdrückliche Einverständnis dazu bedeuten, dass wir solche Information in der Form sammeln und nutzen, die im vorliegenden Dokument bzw. an der Stelle festgelegt worden sind, wo diese Informationen offengelegt wurden.

3. Verarbeitung personenbezogener Daten von Kunden und potentiellen Kunden

Die Gruppe OMEGA PILZNO verarbeitet personenbezogene Daten ihrer Kunden und potentiellen Kunden. Unter diesen Daten können sich auch personenbezogene Daten von Personen in Verbindung mit unseren Kunden befinden, die keine natürliche Personen sind (z.B. Ansprechpartner, Daten von Gremien-Mitgliedern von Rechtspersonen). Personenbezogene Daten dieser Art werden in IT-Systemen verarbeitet, derer sich die Gruppe OMEGA PILZNO bedient, darunter auch ein CRM-System. Personenbezogene Daten, die für diese Zwecke verarbeitet werden, umfassen unter anderem: Vorname und Familienname, Name des Arbeitgebers, Funktion des Ansprechpartners, Telefonnummer, E-Mail-Adresse bzw. andere dienstliche Kontaktdaten.

4. Verarbeitung personenbezogener Daten von End-Usern von Online-Tools

In der Situation, in der wir Kunden bestimmte Produkte bzw. Leistungen im Online-Modus (im Internet) zugänglich machen, verarbeiten wir die personenbezogenen Daten der End-User dieser Art von Produkten und Leistungen. Wir machen darauf aufmerksam, dass Informationen bezüglich Cookies und Zugang-Logs, die von uns zuvor genannt wurden, auch auf die Verarbeitung von Daten natürlicher Personen Anwendung finden, die Produkte bzw. Leistungen nutzten, die im Online-Modus angeboten werden.

5. Verarbeitung personenbezogener Daten von Transportteilnehmern

Die Gruppe OMEGA PILZNO verarbeitet personenbezogene Daten von Transportteilnehmern und die Informationsklausel für diese Personengruppe befindet sich auf unserer Internetseite unter folgender Adresse: https://omega-pilzno.com.pl/polityka-prywatnosci/ im Tag „Informationsklausel für Transportteilnehmer”

6. Monitoring

Auf dem Gelände der Objekte/Immobilien, die die Gruppe OMEGA PILZNO im Rahmen der ausgeübten Gewerbetätigkeit nutzt, läuft gewöhnlich eine Videoüberwachung. Die Stellen, die der Videoüberwachung unterliegen, sind mit entsprechendem graphischen Zeichen gekennzeichnet.

V. Rechtsgrundlagen der Verarbeitung

1. Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten, die Internetseiten besuchen, die von der Gruppe OMEGA PILZNO betrieben werden, bzw. die Leistungen nutzen, die auf elektronischem Weg erbracht werden, basiert auf unterschiedlichen Rechtsgrundlagen für die Verarbeitung, je nach Kategorie der personenbezogenen Daten, die wir verarbeiten, und dem Zweck der Verarbeitung. Die Daten von Personen, die unsere Internetseiten besuchen, verarbeiten wir auf Grundlage des rechtlich begründeten Interesses des Verarbeiters der Daten bzw. auf Grundlage eines Einverständnisses, falls wir die Person, die die Daten betreffen, gebeten haben, eine derartige Einverständniserklärung zu geben. Personenbezogene Daten von Personen, die das Online-/Kontaktformular ausfüllen, verarbeiten wir, weil das notwendig ist, um den Vertrag umzusetzen. Manchmal erfordern Rechtsvorschriften von uns die Verarbeitung bestimmter personenbezogener Daten für Zwecke der Steuer und Rechnungslegung.

2. Die Verarbeitung von personenbezogener Daten von Personen, die die Gruppe OMEGA PILZNO kontaktieren, um Informationen zum Angebot einzuholen bzw. Anmerkungen zu Leistungen zu teilen, aber auch kontaktieren, um einen Vertrag abzuschließen, findet statt auf Basis von:
a) Einverständniserklärung des End-Users, der die o.g. Bitte an die Gruppe OMEGA PILZNO richtet, bzw.
b) zum Zweck der Vertragsumsetzung (Realisierung der Forderung), die von der jeweiligen Person gemeldet wurde, bzw.
c) auf Grundlage eines berechtigten Ziels des Verarbeiters der Daten.

3. Die Verarbeitung von personenbezogenen Daten von natürlichen Personen – Kunden von OMEGA PILZNO basiert auf Folgendem:
a) auf dem berechtigten Interesse der Gesellschaft der Gruppe OMEGA PILZNO als Datenverarbeiter (z.B. im Bereich der Erstellung von Datenbanken, Analysetätigkeiten, darunter Tätigkeiten zur Analyse der Nutzung von Produkten, Direktmarketing von eigenen Produkten, Sicherung der Dokumentation zum Zweck der Verteidigung eventueller Ansprüche bzw. zum Zweck der Geltendmachung von Ansprüchen);
b) Einverständniserklärung (darunter insbesondere das Einverständnis zum E-Mail-Marketing bzw. Telemarketing);
c) Umsetzung des abgeschlossenen Vertrags
d) Pflichten, die aus gesetzlichen Bestimmungen resultieren (z.B. Steuerrecht bzw. Rechnungslegungsvorschriften).

4. Die Verarbeitung von personenbezogenen Daten von natürlichen Personen, die potentielle Kunden von OMEGA PILZNO sind, basiert auf Folgendem:
a) auf dem berechtigten Interesse der Gesellschaft der Gruppe OMEGA PILZNO als Datenverarbeiter (insbesondere im Bereich der Erstellung von Datenbanken, Direktmarketing von eigenen Produkten);
b) Einverständniserklärung (darunter insbesondere das Einverständnis zum E-Mail-Marketing bzw. Telemarketing);
c) Aufnahme von Maßnahmen auf Verlangen der Person, die die Daten betreffen, vor Abschluss des Vertrags.

5. Wenn die End-User ebenfalls Kunden der Gruppe OMEGA PILZNO sind, sind die Rechtsgrundlagen für die Verarbeitung ihrer Daten die gleichen wie in Bezug auf Kunden der Gruppe OMEGA PILZNO, wie oben beschrieben. Wenn sie hingegen keine Kunden sind, ist die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten je nach Situation und Art der personenbezogenen Daten entweder die Einverständniserklärung der natürlichen Personen (darunter insbesondere die Einverständniserklärung zu E-Mail-Marketing bzw. Telemarketing) oder das berechtigte Interesse der Gesellschaft der Gruppe OMEGA PILZNO als Verarbeiter der Daten (z.B. im Bereich der Lieferung der Leistung, die vom Kunden bestellt wurde, im Bereich von Analyse- und Profiling-Tätigkeiten, darunter Tätigkeiten zur Analyse der Nutzung von Produkten, Direktmarketing von eigenen Produkten, Sicherung der Dokumentation zum Zweck der Verteidigung eventueller Ansprüche bzw. zum Zweck der Geltendmachung von Ansprüchen).

6. Die Rechtsgrundlagen der Verarbeitung von personenbezogenen Daten von Transportteilnehmern wurden auf folgender Internetseite beschrieben:  omega-pilzno.com.pl/polityka-prywatnosci/ im Tag „Informationsklausel für Transportteilnehmer”

7. Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der personenbezogenen Daten aus der Videoüberwachung sind das begründete Interesse des Verarbeiters, die Gewährleistung der Sicherheit der Mitarbeiter und der Schutz von Vermögen auf dem überwachten Gelände.

VI. Dauer der Verarbeitung der Daten

Der Zeitraum, über den Gesellschaften der Gruppe OMEGA PILZNO personenbezogene Daten verarbeiten, ist abhängig von der Rechtsgrundlage, die die Verarbeitung der personenbezogenen Daten legalisiert.
Falls die Gruppe OMEGA PILZNO personenbezogene Daten auf folgender Grundlage verarbeitet:

 • Einverständniserklärung, der Zeitraum der Verarbeitung dauert bis zur Zurücknahme dieses Einverständnisses durch die Person, die diese Daten betreffen;
 • begründetes Interesse des Verwalters der Daten, der Zeitraum der Verarbeitung dauert bis zum Zeitpunkt, an dem das o.g. Interesse erlöscht (z.B. Frist für Verjährung von zivilrechtlichen Ansprüchen), bzw. bis zum Zeitpunkt, an dem die Person, die diese Daten betreffen, einer weiteren solchen Verarbeitung widerspricht – in Situationen, in denen ihr gemäß den Rechtsvorschriften ein solches Widerspruchsrecht zusteht;
 • geltende Rechtsvorschriften, Zeiträume der Datenverarbeitung zu diesem Zweck legen diese Vorschriften fest,
 • Daten aus der Videoüberwachung über einen Zeitraum bis zu 60 Tagen ab ihrer Speicherung bzw. Überschreibung.

Falls konkrete rechtliche bzw. vertragliche Anforderungen fehlen, ist der Basiszeitraum für die Aufbewahrung von Daten bei Aufzeichnungen und anderer Beweisdokumentation, die während der Geltungsdauer des Vertrags angefertigt wurde, maximal 10 Jahre.

VII. Empfänger der Daten

Personenbezogene Daten übermitteln wir anderen ausschließlich dann, wenn uns dies Rechtsvorschriften erlauben, wobei wir eine hohe Sicherheitsstufe zum Zweck des Schutzes dieser Daten aufrechterhalten. Wir können Ihre personenbezogenen Daten Firmen bzw. anderen Mitarbeitern übermitteln, die Leistungen in unserem Namen erbringen, beispielsweise, um technischen Support zu gewährleisten, um die Nützlichkeit dieser Internetseite zu Marketingzwecken bzw. für eine andere Art der Zugänglichmachung des Services zu bewerten. Mit diesen Partnern haben wir Verträge abgeschlossen, um zu gewährleisten, dass die personenbezogenen Daten auf Grundlage unserer Richtlinien und in Übereinstimmung mit der vorliegenden Datenschutzpolitik und anderen entsprechenden Maßnahmen verarbeitet werden, deren Ziel es ist, die Vertraulichkeit und Sicherheit zu gewährleisten. Ihre personenbezogenen Daten werden diesen Unternehmen und anderen Dritten nur dann übermittelt, wenn das notwendig ist, um die Leistungen auszuführen, die Sie gefordert haben, bzw. die Sie autorisiert haben, um Ihre und unsere Rechte, Eigentum bzw. Sicherheit zu schützen, bzw. wenn wir dazu auf Grundlage geltender Gesetze, gerichtlicher Vorschriften bzw. Vorschriften sonstiger Ämter verpflichtet sind, bzw. wenn die Offenlegung von personenbezogenen Daten in anderer Weise notwendig ist, um rechtliche bzw. strafrechtliche Feststellungen bzw. Feststellungen eines gerichtlichen Prozesses zu unterstützen.
Empfänger von personenbezogenen Daten, die Gesellschaften der Gruppe OMEGA PILZNO als Verarbeiter personenbezogener Daten verarbeiten, können sein:

 • o.g. Unternehmen, die personenbezogene Daten auf Grundlage eines Vertrags über die Auftragsverarbeitung von personenbezogenen Daten verarbeiten,
 • Gesellschaften der Gruppe OMEGA PILZNO (untereinander),
 • Unternehmen, die Hostingleistungen erbringen,
 • Subunternehmer der Gesellschaften der Gruppe OMEGA PILZNO, die Leistungen im Bereich Lieferung von Software, Wartungsleistungen für Software bzw. Geräte erbringen, die wir nutzen, ebenso wie Dienstleister, deren Leistungen wir in Anspruch nehmen,
 • Versicherer, Versicherungsmakler, die einen Schaden in Verbindung mit der ausgeführten Leistung abwickeln,
 • Inkassofirmen, Auditoren und Wirtschaftsprüfer, Rechtsberater, Steuerberater,
 • Gremien, die die Einhaltung von Recht überwachen, Regulierungsgremien und andere Organe der öffentlichen Verwaltung.
 
VIII. Rechte in Verbindung mit der Verarbeitung der personenbezogenen Daten

Die Gesellschaften der Gruppe OMEGA PILZNO als Verarbeiter der Daten sind für die Wahrnehmung von Rechten natürlicher Personen bezüglich ihrer personenbezogener Daten verantwortlich.
Ihnen stehen folgende Rechte in Verbindung mit der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu:

 • Recht auf Zurücknahme des Einverständnisses zur Verarbeitung der Daten, wenn wir Ihre personenbezogenen Daten auf Grundlage eines Einverständnisses verarbeiten,
 • Recht auf Zugriff auf die eigenen personenbezogenen Daten,
 • Recht auf Richtigstellung der personenbezogenen Daten,
 • Recht auf Forderung nach Löschung der personenbezogenen Daten,
 • Recht, auf Forderung nach Beschränkung der Verarbeitung der personenbezogenen Daten,
 • Recht, Widerspruch gegen die Datenverarbeitung aufgrund Ihrer besonderen Situation einzulegen – in Fällen, in denen wir Ihre Daten auf Grundlage unseres rechtlich berechtigten Interesses verarbeiten,
 • Recht auf Übertragung personenbezogener Daten, d.h. das Recht, von uns die eigenen personenbezogenen Daten zu erhalten, in einem strukturierten, allgemein verwendeten maschinenlesbaren IT-Format; Sie können diese Daten einem anderen Verarbeiter senden bzw. fordern, dass wir Ihre Daten einem anderem Verarbeiter übersenden. Allerdings machen wir das nur, wenn ein solcher Versand technisch möglich ist. Das Recht auf Übertragung von personenbezogenen Daten steht Ihnen nur in Bezug auf solche Daten zu, die wir auf Grundlage des Vertrags mit Ihnen bzw. auf Grundlage einer von Ihnen erteilten Einverständniserklärung verarbeiten,
 • Recht auf Beschwerde bei der Aufsichtsbehörde für Datenschutz – dem Präsidenten des Amts für Datenschutz.
Informationsklausel für Kunden/Geschäftspartner
1. Verarbeiter der personenbezogenen Daten

Verarbeiter Ihrer personenbezogenen Daten ist die polnische Gesellschaft der Gruppe OMEGA PILZNO, die Transportleistungen erbringt. Liste der Gesellschaften der Gruppe OMEGA PILZNO:

 • Omega Pilzno International Transport & Spedition Godawski & Godawski Sp. z o.o. mit Sitz in Pilzno, ul. Kraszewskiego 44, 39-220 Pilzno (KRS 0000043558),
 • Przedsiębiorstwo Przewozowe Podkarpackiej Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. mit Sitz in Rzeszów, ul. Towarowa 12, 35-221 Rzeszów (KRS 0000089601),
 • Omega Silesia Sp. z o.o. mit Sitz in Pilzno, ul. Kraszewskiego 44, 39-220 Pilzno (KRS 0000377530),
 • Omega Truck Center Sp. z o.o. mit Sitz in Pilzno, ul. Kraszewskiego 44, 39-220 Pilzno (KRS 0000313750)
 • Omega Property Sp. z o.o. mit Sitz in Pilzno, ul. Kraszewskiego 44, 39-220 Pilzno (KRS 0000621420)
 • STC Sp. z o.o. mit Sitz in Wola Cicha, Wola Cicha 150, 36-060 Głogów Małopolski (KRS 0000629744).
 
2. Kontakt

Zu Datenschutzfragen können Sie uns unter der folgenden E-Mail-Adresse: rodo@omega-pilzno.com.pl bzw. schriftlich unter der folgenden Adresse kontaktieren: ul. Kraszewskiego 44, 39-220 Pilzno mit dem Vermerk RODO [DSGVO]

3. Zwecke der Verarbeitung, Rechtsgrundlage der Verarbeitung sowie Kategorien der Daten

Zwecks Realisierung des Vertrags benötigen wir Ihre personenbezogenen Daten, insbesondere Vorname und Nachname, Wohnadresse, Firmenadresse, Steuernummer, Telefonnummer, Vorname und Nachname von Personen, die zu Gremien des Unternehmens gehören, die vertretungsberechtigt sind.
In Verbindung damit werden wir Ihre personenbezogenen Daten wie folgt verarbeiten:

 • zwecks Umsetzung des Vertrags (Art. 6, Abs. 1, Buchstabe b der Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates),
 • zu Archiv- (Beweiszwecken), die die Umsetzung des rechtlich berechtigten Interesses zur Sicherung von Informationen durch den Verarbeiter für den Fall der rechtlichen Notwendigkeit zum Nachweis von Fakten sind (Art. 6, Abs. 1, Buchstabe f der Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates);
 • zwecks eventueller Feststellung, Geltendmachung bzw. Schutz gegen Ansprüche, die die Umsetzung des rechtlich berechtigten Interesses des Verarbeiters sind (Grundlage nach Art. 6, Abs. 1, Buchstabe f der Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates).
 
4. Dauer der Aufbewahrung der Daten

Ihre personenbezogenen Daten werden bis zum Zeitpunkt der Verjährung von Ansprüchen in Verbindung mit dem umgesetzten Vertrag aufbewahrt bzw. wenn die Verarbeitung personenbezogener Daten notwendig sein wird, um zielgerichtet Ansprüche geltend zu machen bzw. sich gegen Ansprüche der Gegenpartei zu verteidigen bzw. für den Zeitraum, in dem separate Rechtsvorschriften allgemein geltenden Rechts dem Verarbeiter die Speicherung der Daten auferlegen, sowie zu Zwecken der geschäftlichen und analytischen Planung durch den Verarbeiter, was ein rechtlich berechtigtes Interesses des Verarbeiters der Daten darstellt.

5. Empfänger der Daten

Zugriff auf Ihre Daten können auch unsere Subunternehmer haben, ebenso wie Buchhaltungs-, Rechts-, IT-Firmen, Schadensabwickler, Dienstleister im Rahmen der Schadensabwicklung, Auditoren, Berater. Gleichzeitig garantieren wir, dass die Offenlegung Ihrer Daten gegenüber den genannten Empfängern in keinem Fall zur Folge haben wird, dass diese zu einem Zweck verarbeitet werden, der in Pkt. 3 genannt wird.

6. Ihre Rechte

Ihnen steht Folgendes zu:
1) Recht auf Zugriff auf Ihre Daten;
2) Recht auf Richtigstellung (Korrektur) Ihrer Daten;
3) Recht auf Forderung nach Löschung der Daten, Beschränkung der Datenverarbeitung unter der Bedingung, dass Prämissen bestehen, die in der DSGVO festgelegt sind,
4) Recht, Widerspruch gegen die Datenverarbeitung aufgrund Ihrer besonderen Situation einzulegen – in Fällen, in denen wir Ihre Daten auf Grundlage unseres rechtlich berechtigten Interesses verarbeiten, es sei denn, wir weisen das Bestehen wichtiger rechtlich begründeter Grundlagen zur Verarbeitung nach, die Ihren Interessen, Rechten und Freiheiten übergeordnet sind, bzw. Grundlagen zur Feststellung, Geltendmachung bzw. Verteidigung von Ansprüchen;
5) Recht auf Übertragung personenbezogener Daten, d.h. das Recht, von uns die eigenen personenbezogenen Daten zu erhalten, in einem strukturierten, allgemein verwendeten maschinenlesbaren IT-Format. Sie können diese Daten einem anderen Verarbeiter senden bzw. fordern, dass wir Ihre Daten einem anderem Verarbeiter übersenden, allerdings machen wir das nur, wenn ein solcher Versand technisch möglich ist.
6) Recht auf Beschwerde bei der Aufsichtsbehörde – dem Präsidenten des Amts für Datenschutz.

Informationsklausel für Transportteilnehmer
1. Verarbeiter der personenbezogenen Daten

Verarbeiter Ihrer personenbezogenen Daten ist die polnische Gesellschaft der Gruppe OMEGA PILZNO, die Transportleistungen erbringt. Liste der Gesellschaften der Gruppe OMEGA PILZNO:

 • Omega Pilzno International Transport & Spedition Godawski & Godawski Sp. z o.o. mit Sitz in Pilzno, ul. Kraszewskiego 44, 39-220 Pilzno (KRS 0000043558),
 • Przedsiębiorstwo Przewozowe Podkarpackiej Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. mit Sitz in Rzeszów, ul. Towarowa 12, 35-221 Rzeszów (KRS 0000089601),
 • Omega Silesia Sp. z o.o. mit Sitz in Pilzno, ul. Kraszewskiego 44, 39-220 Pilzno (KRS 0000377530),
 • Omega Truck Center Sp. z o.o. mit Sitz in Pilzno, ul. Kraszewskiego 44, 39-220 Pilzno (KRS 0000313750)
 • Omega Property Sp. z o.o. mit Sitz in Pilzno, ul. Kraszewskiego 44, 39-220 Pilzno (KRS 0000621420)
 • STC Sp. z o.o. mit Sitz in Wola Cicha, Wola Cicha 150, 36-060 Głogów Małopolski (KRS 0000629744).
 
2. Kontakt

Zu Datenschutzfragen können Sie uns unter der folgenden E-Mail-Adresse: rodo@omega-pilzno.com.pl bzw. schriftlich unter der folgenden Adresse kontaktieren: ul. Kraszewskiego 44,39-220 Pilzno mit dem Vermerk RODO [DSGVO]

3.Zwecke der Verarbeitung, Rechtsgrundlage der Verarbeitung sowie Kategorien der Daten

Zwecks Realisierung der Transportleistung benötigen wir Ihre personenbezogenen Daten, insbesondere Vorname und Nachname, Wohnadresse, Firmenadresse, Steuernummer, Telefonnummer und bei Empfängern auch den Lieferort.
In Verbindung damit werden wir Ihre personenbezogenen Daten wie folgt verarbeiten:

 • zwecks Umsetzung des Transportvertrags auf Grundlage der Bestimmungen von Art. 38, Abs. 1 und 2 sowie Art. 50 des Gesetzes „Transportrecht“ vom 15. November 1984 bzw. der Bestimmungen von Art. 6 und 7 der Internationalen Vereinbarung über Beförderungsverträge auf Straßen (CMR) (Art. 6, Abs. 1, Buchstabe b der Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates),
 • zu Archiv- (Beweiszwecken), die die Umsetzung des rechtlich berechtigten Interesses zur Sicherung von Informationen durch den Verarbeiter für den Fall der rechtlichen Notwendigkeit zum Nachweis von Fakten sind (Art. 6, Abs. 1, Buchstabe f der Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates);
 • zwecks eventueller Feststellung, Geltendmachung bzw. Schutz gegen Ansprüche, die die Umsetzung des rechtlich berechtigten Interesses des Verarbeiters sind (Grundlage nach Art. 6, Abs. 1, Buchstabe f der Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates).
  • Wenn Sie der Empfänger der Sendung sind, werden Ihre personenbezogenen Daten von uns in Ihrem Interesse verarbeitet, damit Sie die bestellt Ware bzw. Sendung erhalten können.
  • Personenbezogene Daten unserer Geschäftspartner, die an der Realisierung der Transportleistung beteiligt sind, werden wir im Hinblick auf rechtlich begründete Interessen verarbeiten, d.h. die ordnungsgemäße Realisierung der Transportleistung (Art. 6, Abs. 1, Buchstabe c, d, f der Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates).
4. Dauer der Aufbewahrung der Daten

Ihre personenbezogenen Daten werden bis zum Zeitpunkt der Verjährung von Ansprüchen in Verbindung mit der erbrachten Leistung aufbewahrt bzw. wenn die Verarbeitung personenbezogener Daten notwendig sein wird, um zielgerichtet Ansprüche geltend zu machen bzw. sich gegen Ansprüche der Gegenpartei zu verteidigen bzw. für den Zeitraum, in dem separate Rechtsvorschriften allgemein geltenden Rechts dem Verarbeiter die Speicherung der Daten auferlegen, sowie zu Zwecken der geschäftlichen und analytischen Planung durch den Verarbeiter, was ein rechtlich berechtigtes Interesses des Verarbeiters der Daten darstellt.

5. Empfänger der Daten

Zugriff auf Ihre Daten können auch unsere Subunternehmer haben, insbesondere Transportunternehmen, andere Transportteilnehmer (Absender, Empfänger, Spediteure), ebenso wie Buchhaltungs-, Rechts-, IT-Firmen, Schadensabwickler, Dienstleister im Rahmen der Schadensabwicklung, Auditoren, Berater. Gleichzeitig garantieren wir, dass die Offenlegung Ihrer Daten gegenüber den genannten Empfängern in keinem Fall zur Folge haben wird, dass diese zu einem Zweck verarbeitet werden, der in Pkt. 3 genannt wird.

6. Ihre Rechte

Ihnen steht Folgendes zu:
1) Recht auf Zugriff auf Ihre Daten;
2) Recht auf Richtigstellung (Korrektur) Ihrer Daten;
3) Recht auf Forderung nach Löschung der Daten, Beschränkung der Datenverarbeitung unter der Bedingung, dass Prämissen bestehen, die in der DSGVO festgelegt sind,
4) Recht, Widerspruch gegen die Datenverarbeitung aufgrund Ihrer besonderen Situation einzulegen – in Fällen, in denen wir Ihre Daten auf Grundlage unseres rechtlich berechtigten Interesses verarbeiten, es sei denn, wir weisen das Bestehen wichtiger rechtlich begründeter Grundlagen zur Verarbeitung nach, die Ihren Interessen, Rechten und Freiheiten übergeordnet sind, bzw. Grundlagen zur Feststellung, Geltendmachung bzw. Verteidigung von Ansprüchen;
5) Recht auf Übertragung personenbezogener Daten, d.h. das Recht, von uns die eigenen personenbezogenen Daten zu erhalten, in einem strukturierten, allgemein verwendeten maschinenlesbaren IT-Format. Sie können diese Daten einem anderen Verarbeiter senden bzw. fordern, dass wir Ihre Daten einem anderem Verarbeiter übersenden, allerdings machen wir das nur, wenn ein solcher Versand technisch möglich ist.
6) Recht auf Beschwerde bei der Aufsichtsbehörde – dem Präsidenten des Amts für Datenschutz.

7. Quelle der Herkunft der Daten

Wenn Sie uns Ihre Daten nicht persönlich bzw. über Ihre Mitarbeiter übermittelt haben, dann haben wir Ihre personenbezogenen Daten vom Auftraggeber der Transportleistung erhalten, das heißt, von Ihrem Geschäftspartner bzw. Ihrem Arbeitgeber, zwecks ordnungsgemäßer Ausführung der Transportleistung.

[:es]

Política de privacidad
I. Introducción

En OMEGA Pilzno International Transport & Spedition Godawski & Godawski Sp. z o.o. con residencia social en Pilzno y las sociedades que forman parte del Grupo de Capital OMEGA PILZNO (en adelante Grupo OMEGA PILZNO) estamos haciendo todo lo que está en nuestro poder para garantizar la seguridad de los datos que se nos transmiten, conscientes que los datos personales tienen valor y necesitan una protección adecuada. El asunto prioritario del Grupo OMEGA es informarles sobre los asuntos relacionados con el tratamiento de datos personales, por motivo de las disposiciones legales sobre la protección de datos personales, en particular, de la Resolución del Parlamento y Consejos Europeos (CE) 2016/679 del 27.04.2016 sobre la protección de personas físicas en relación con el tratamiento de datos personales y sobre una libre circulación de estos datos, y la anulación de la Directiva 95/46/CE (en polaco abreviación “RODO”).
Política de privacidad es la síntesis de bases legales de tratamiento de datos personales, de formas de su tratamiento y de los derechos que le corresponden a las empresas, cuyos datos estamos tratando. Siempre que estamos haciendo el tratamiento de los datos personales, en base al interés legalmente justificado del administrador de datos, intentamos analizar y equilibrar nuestro interés con el impacto eventual en el propietario de los datos personales (tanto positivo como y negativo) y los derechos de esta persona. Cuando llegamos a la conclusión de que el impacto en el propietario de los datos sería mayor que nuestros intereses, renunciamos a hacer tratamiento de los datos a no ser que dispongamos de otro motivo legal para ello, p.ej. disponemos del permiso adecuado o en casos cuando lo exigen o permiten las disposiciones legales.

II. Grupo OMEGA PILZNO – Administradores de datos personales

El listado de sociedades del Grupo OMEGA PILZNO:

 • Omega Pilzno International Transport & Spedition Godawski & Godawski Sp. z o.o. con residencia social en Pilzno, en la dirección: ul. Kraszewskiego 44, 39-220 Pilzno (KRS 0000043558),
 • Przedsiębiorstwo Przewozowe Podkarpackiej Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. (Empresa de Transporte de comunicación por vehículo de la Zona de Podkarpacie) con residencia social en Rzeszów, en la dirección: ul. Towarowa 12, 35-221 Rzeszów (KRS 0000089601),
 • Omega Silesia Sp. z o.o. con residencia social en Pilzno, en la dirección: ul. Kraszewskiego 44, 39-220 Pilzno (KRS 0000377530),
 • Omega Truck Center Sp. z o.o. con residencia social en Pilzno, en la dirección: ul. Kraszewskiego 44, 39-220 Pilzno (KRS 0000313750)
 • Omega Property Sp. z o.o. con residencia social en Pilzno, en la dirección: ul. Kraszewskiego 44, 39-220 Pilzno (KRS 0000621420)
 • STC Sp. z o.o. con residencia social en Wola Cicha, Wola Cicha 150, 36-060 Głogów Małopolski (KRS 0000629744).

Esta política de privacidad se aplicará para todos los casos en los que cualquiera de las sociedades del Grupo OMEGA PILZNO es o será administrador de datos personales y está tratando los datos obtenidos directamente del propietario de los datos, como también para las situaciones cuando las sociedades del Grupo OMEGA PILZNO obtengan los datos de otras fuentes. En ambos casos, el Grupo OMEGA PILZNO realiza sus obligaciones de carácter informativo, conforme las disposiciones definidas respectivamente en los artículos 13 y 14 de RODO.

III. Contacto

Les facilitamos los datos del Grupo OMEGA PILZNO para que puedan ponerse en contacto con nosotros en cualquier asunto referente al tratamiento de datos personales y al aprovechamiento de derechos relacionados con el tratamiento de datos:
e-mail: rodo@omega-pilzno.com.pl
dirección: ul. Kraszewskiego 44, 39-220 Pilzno poniendo en el sobre “RODO”

IV. Operaciones de tratamiento de los datos personales

1. Tratamiento de datos personales de todos los que visiten las páginas de internet llevadas por el Grupo OMEGA PILZNO o los que utilicen los servicios prestados en formato electrónico.

a) Información general

Las personas físicas que visitan las páginas de internet del Grupo OMEGA PILZNO o utilizan los servicios prestados por el Grupo por vía electrónica, tienen control sobre los datos personales que nos están transmitiendo. La recogida y uso de información sobre los usuarios, las estamos limitando al mínimo imprescindible, exigido para prestar servicios a su favor.

b) Archivos del inicio de la sesión

En cada conexión con la página web, nuestro sistema automáticamente está almacenando datos e informaciones del sistema informático del ordenador con el que se está accediendo a la página web. En este momento se están tomando las siguientes informaciones:

 • Información sobre el tipo del navegador y de su versión
 • Sistema operativo del usuario,
 • Dirección IP del usuario,
 • Fecha y hora de conexión con la página,
 • Las páginas web, desde las que el sistema del usuario se conectó a nuestra página (los llamados “referrer”),
 • Las páginas web, con las que se conectó el sistema del usuario a través de nuestra página web.

Los datos quedan también registrados en los archivos de inicio de sesión de nuestro sistema. No se produce el registro de datos junto con otros datos personales del usuario. En base a estos datos es imposible identificar los datos de esta persona, dado que la dirección IP es sólo accesible en la forma encubierta/enmascarada. Los datos transmitidos se guardan y tratan también para el análisis de errores y para fines estadísticos en el archivo del diario. La grabación temporal de la dirección IP por el sistema es imprescindible para hacer posible el acceso para el ordenador del usuario. Para ello, la dirección IP del usuario tiene que quedar registrada para el tiempo de duración de la sesión. La grabación en los archivos del inicio de la sesión tiene como objetivo garantizar la funcionalidad de la página web. Además, los datos nos sirven para optimizar la página web y para garantizar la seguridad de nuestros sistemas informáticos. No se efectúa el análisis de datos con fines de marketing.

c) Archivos Cookies

En un alcance limitado podemos recoger los datos personales de forma automática a través de los archivos galletas “cookies”, que se encuentran en nuestras páginas web. Las galletas (en inglés cookies) son los pequeños archivos de datos informáticos, grabados y almacenados en el ordenador, tableta o en un teléfono inteligente Smartphone, destinados para poder acceder a las páginas web. Por lo general, las “cookies” contienen el nombre de la página, de la que vienen, tiempo de su almacenamiento en el dispositivo y su número único. Los archivos Cookies se utilizan para:

 • Ajustar las páginas web a las preferencias del usuario y optimizar el uso de las páginas web;
 • Personalizar los textos que aparezcan para el usuario del servicio concreto;
 • Para crear estadísticas, que traducen las formas del uso de los servicios de internet por los usuarios, lo que permite mejorar su estructura y el contenido de la página (el llamado “contentu”);
 • Guardar la sesión del usuario (después de iniciar la sesión) que permita prescindir el login (inicio de la sesión) en cada subpágina del servicio;
 • Optimizar la oferta publicitaria y de marketing para el usuario concreto de la página web.

Estamos utilizando tres tipos de archivos cookies: ”de sesión”, ”permanentes” y “externos”. Los cookies de “sesión” son archivos temporales, almacenados en el ordenador, tableta o el móvil inteligente del usuario hasta el momento del cierre de sesión, abandono de la página o cierre del navegador de internet, y sirven para manejar los servicios que necesiten la autenticación en el marco de una página de internet en concreto. Los archivos ”permanentes” se almacenan en el ordenador, tableta o móvil inteligente durante el tiempo definido en los parámetros de los archivos cookies, o hasta que sean eliminados por el usuario, y sirven para recordar la configuración y personalización del interfaz seleccionados por el usuario. Los archivos cookies “externos” (los llamados third parties cookies) hacen posible recoger la información sobre el modo del uso de las páginas de internet y la entrega de material publicitario, ajustado de manera óptima a los intereses de cada uno de los usuarios.
Los datos personales recogidos con ayuda de las “galletas” están cifrados para imposibilitar el acceso a su información a toda la persona no autorizada y no deseada. Se recogen sólo para realizar determinadas funciones a favor del usuario.
El Grupo OMEGA PILZNO informa que la mayoría de los navegadores de internet tiene configuración que permite una aceptación por defecto de los cookies. Si no están de acuerdo para controlar Su actividad en el sitio web, en todo momento pueden desactivar en su navegador el servicio de los archivos cookies. Adicional, tienen derecho y posibilidad de hacer en su navegador una configuración referente a los archivos cookies, que de forma automática bloqueará su servicio. El uso de nuestra página de internet sin utilizar los archivos cookies sí es posible, sin embargo, en casos limitados, puede haber limitaciones en su curso.
Los datos detallados sobre la posibilidad y formas de manejar los archivos cookies, se pueden obtener en la configuración del software, es decir, del navegador de internet:

 • Navegador Firefox
 • Navegador Chrome
 • Navegador Internet Explorer
 • Navegador Opera
 • Navegador Safari

Para analizar el comportamiento de los usuarios, estamos utilizando Google Analytics, servicio de análisis de la red Google Inc. (en adelante llamada ”Google).
Sin embargo, le hemos encargado a Google la anonimización de su dirección IP antes de que se proceda al análisis del usuario en la red
Hemos introducido las instrucciones pertinentes en el código de programación de Google Analytics.
El Google Analytics utiliza los cookies, que serán almacenados en su ordenador, y que permiten un análisis de forma del uso del navegador por Ustedes Los Cookies utilizados por Google Analytics pueden ser archivos temporales o permanentes, cuya caducidad máxima, por lo general, no sobrepasa 2 años. La información creada por cookies y referente al uso por Ustedes de la de la página web se transmiten, por lo general, al servidor de Google y ahí almacenados.
En vistas a la anonimización de IP, que hemos activado, su dirección IP se acortará en el marco de países miembros de la CE o en otros países- partes del Acuerdo sobre el Área Económica Europea, antes de transferirlo al servidor Google en EE.UU. Sólo en casos excepcionales, en los que no podamos influir, se transmite una dirección completa de IP al servidor de Google en EE.UU. y es donde se acorta. Como parte de nuestra solicitud, Google utilizará dicha información para valorar el uso de nuestra página web, para crear informes sobre la actividad en la página web y para prestar para nosotros otros servicios relacionados con el uso de la página web y de internet. La dirección IP transmitida por Su navegador dentro de Google Analytics no se combinará con otros datos de Google.
Lo que es importante, pueden prevenir el registro y trasmisión de datos producidos por cookies (Google) y referentes a su uso de la página web (incluyendo su dirección IP) a Google, como también y al tratamiento de dichos datos por Google, siempre que Ustedes descarguen e instalen el plug-in para el navegador, que se encuentra en el enlace tools.google.com/dlpage/gaoptout .

d) Formularios de contacto

Las páginas web del Grupo OMEGA PILZNO garantizan entablar el contacto con cada una de las sociedades del grupo OMEGA PILZNO. Utilizamos formularios de contacto y de aplicación en referencia al trabajo y cooperación. Dentro del marco de usos de susodichas encuestas, por lo general es necesario, que nos manden sus datos personales (nombre, apellido, teléfono, dirección e-mail). Estos datos que nos transmiten en el formulario en línea, se descargarán, procesarán y utilizarán sólo en el marco y con el objetivo de elaborar su pregunta-su solicitud, y su uso se producirá exclusivamente cuando tengamos su clara autorización para ello.

e) Correspondencia electrónica

Los mensajes no cifrados del correo electrónico, que se mandan a través de internet, no cuentan con la protección adecuada contra el acceso de los terceros no autorizados.

2. Procesamiento de datos personales de personas que se ponen en contacto con el Grupo OMEGA PILZNO para obtener información sobre la oferta o para dar a conocer sus observaciones referentes a los servicios, y también de estos usuarios que se ponen en contacto para firmar el contrato.

Por parte de las personas físicas, que se ponen en contacto con nosotros para obtener información sobre la oferta o para dar a conocer sus observaciones referentes a nuestros servicios, y también de los usuarios que se ponen en contacto para firmar el contrato, estamos recogiendo los siguientes datos personales: nombre y apellido, cargo, dirección del correo electrónico y el número del teléfono. En particular, estas personas nos pueden mandar un correo electrónico a través de la página web. Dichos mensajes tienen configurado el nombre del usuario y la dirección del correo electrónico, más la información adicional, que el usuario quiere formular en su mensaje. Estamos solicitando no facilitar, a través de las páginas web, la información de las categorías de datos personales especiales, enumeradas en el art. 9 ítem 1 de RODO (información sobre la raza o procedencia étnica, opiniones políticas, creencias religiosas o filosóficas, pertenencia a los sindicatos, información referente a la salud física o mental, datos genéticos, datos biométricos, información sobre la vida sexual u orientación sexual y sobre los antecedentes penales). En el caso cuando el usuario nos proporcione dicha información por cualquier motivo, esto significará una autorización clara para que podamos recoger y usar esta información de manera definida en este documento o definido en otro lugar, en el que dicha información se ha revelado.

3. Tratamiento de datos personales de clientes y clientes eventuales.

Grupo OMEGA PILZNO está procesando datos personales de sus clientes y de los clientes potenciales. Entre estos datos pueden figurar también los datos personales de personas relacionadas con nuestros clientes, que no sean personas físicas (p.ej. personas de contacto, datos de miembros de órganos de personas legales). Los datos personales de este tipo se están procesando en los sistemas informáticos, que utiliza el Grupo OMEGA PILZNO, entre ellos también el sistema CRM. Los datos personales procesados para estas necesidades incluyen, ente otros: nombre y apellido, nombre/ razón social del empleador, cargo de la persona de contacto, número de teléfono, dirección del correo electrónico u otros datos de contacto profesional.

4. Tratamiento de datos personales de los últimos usuarios de herramientas online

Cuando estamos poniendo a disposición de nuestros clientes los productos o servicios concretos en el modo en línea (online, por la red de internet), estamos procesando datos personales de usuarios finales de este tipo de productos y servicios. Queremos subrayar, que las informaciones referentes a los cookies y registro de accesos (logs de registros), suministrados anteriormente por nosotros, también se pueden aplicar para el tratamiento de datos de personas físicas que estén utilizando los productos y servicios ofrecidos en el modo online.

5. Tratamiento de datos personales de los participantes de del transporte

Grupo OMEGA PILZNO está procesando los datos personales de participantes de transporte, y la cláusula informativa para ese grupo de personas, la podrá encontrar en nuestra página web en la dirección: https://omega-pilzno.com.pl/polityka-prywatnosci/ en la pestaña „Klauzula informacyjna dla uczestników przewozu” “Cláusula informativa para los participantes del transporte”.

6. Monitorización

En el terreno de las instalaciones/propiedades utilizadas por el Grupo OMEGA PILZNO, por motivo de la actividad económica realizada, por lo general, funciona la monitorización de visión. Los lugares, donde funciona la monitorización de visión, están señalados con un signo gráfico correspondiente.

V. Bases legales de tratamiento de los datos personales

1. El tratamiento de los datos personales de personas que visitan las páginas web llevadas por el Grupo OMEGA PILZNO, o de los que utilizan los servicios prestados de forma electrónica, se basa en distintas bases legales de tratamiento dependiendo de la categoría de los datos personales, que estamos procesando y el objetivo de procesamiento. Los datos personales de personas que visitan nuestras páginas web, los estamos procesando en base del interés legalmente justificado del administrador de datos, o en base a la autorización, en el caso, cuando previamente hayamos solicitado dicha autorización a la persona- propietario de datos personales. Los datos personales de personas que están rellenando el formulario on line/ de contacto, lo estamos procesando ya que esto es imprescindible para realizar el contrato. A veces las disposiciones legales nos exigen que procesemos ciertos datos personales para fines fiscales y contables.

2. El tratamiento de los datos personales de personas que se ponen en contacto con el Grupo OMEGA PILZNO para obtener información sobre la oferta, o para compartir sus observaciones referentes a os servicios, y los que se ponen en contacto con nosotros para firmar el contrato, se realizan en base a:
a) autorización expresada por el usuario que dirige susodicha solicitud al Grupo OMEGA PILZNO o
b) para realizar el contrato (realización de la orden) comunicada por la persona concreta o,
c) en base al interés justificado del administrador de datos.

3. El tratamiento de los datos personales de personas físicas- Clientes de OMEGA PILZNO, se está basando en:
a) interés justificado de la Sociedad del Grupo OMEGA PILZNO como administrador de datos (p.ej. en lo referente a la creación de base de datos, acciones analíticas, incluyendo las referentes al análisis del uso de los productos, marketing directo o productos propios, seguridad de la documentación para defenderse ante unas reclamaciones hipotéticas o para casos de presentación de reclamaciones);
b) autorización (inclusive, en particular, la autorización para e-mail marketing o telemarketing);
c) finalización de la realización del contrato firmado;
d) obligaciones legales (p.ej. en base de ley de impuestos o de disposiciones sobre la contabilidad).

4. El procesamiento de los datos personales de personas físicas- clientes potenciales- se basa en:
a) interés justificado de la sociedad del Grupo OMEGA PILZNO como administrador de datos (en particular, respecto a la creación de bases de datos o marketing directo de productos propios);
b) autorización (incluyendo, en particular, la autorización para e-mail de marketing o de telemarketing)
c) realización de acciones a la orden de la persona- propietario de datos- antes de la firma del contrato.

5. Si los usuarios finales son a la vez clientes del Grupo OMEGA PILZO, entonces las bases legales del procesamiento de sus datos, son iguales que para los clientes del Grupo OMEGA PILZNO, descritos arriba. SI, sin embargo, no son clientes, entonces la base legal de procesamiento de sus datos personales, es, dependiendo de la situación y tipo de los datos personales, la autorización de persona física (en ello, en particular la autorización para el e-mail marketing o telemarketing) o el interés justificado de la Sociedad Grupo OMEGA PILZNO como administrador de datos (p.ej. en el asunto del suministro del servicio contratado por el cliente, en referencia a las acciones de carácter analítico y de definición del perfil, incluyendo acciones referentes al análisis del uso de productos, marketing directo de productos propios, seguridad de la documentación para defenderse ante unas reclamaciones potenciales o para la reclamación de las pretensiones).

6. Los fundamentos legales del procesamiento de datos personales de participantes del transporte, han sido descritos en la página web: omega-pilzno.com.pl/polityka-prywatnosci/ en la pestaña: “cláusula informativa para participantes del transporte”

7. El fundamento legal del procesamiento de datos personales del control es el interés del administrador de datos para garantizar la seguridad de los empleados y proteger los bienes que se encuentren el terreno monitorizado.

VI. Periodo de tratamiento de datos

El tiempo durante el que las Sociedades del Grupo OMEGA PILZNO procesen datos personales, está condicionado por las bases legales que legaliza el procesamiento de datos personales.
En el caso, en el que el Grupo OMEGA PILZNO procesa los datos personales en base a:

 • La autorización- el periodo de procesamiento de datos durará hasta el momento de anulación de esta autorización por el propietario de datos personales;
 • Interés justificado del administrador de datos- el periodo de procesamiento durará hasta que se acabe dicho interés (p.ej. el periodo de vencimiento de reclamaciones de derecho civil o hasta el momento de la protesta- oposición de la persona-propietario de datos a las situaciones de la continuación de procesamiento- en situaciones en las que dicho derecho de protesta corresponde en conformidad a las disposiciones legales;
 • La normativa legal vigente, los periodos de tratamiento de los datos en este objetivo quedan definidos por la normativa legal
 • Datos provenientes del sistema de seguridad,
 • Datos de la monitorización durante el periodo de 60 días desde su registro o sobreescritura.

Cuando no existan unas exigencias legales concretas o contractuales, el periodo básico de almacenamiento de datos en el caso de registros y de otra documentación de prueba elaborada durante la ejecución del contrato, será máximo de 10 años.

VII. Destinatarios de los datos

Los datos personales, los estamos transfiriendo a los demás exclusivamente cuando nos lo permite la representación legal, manteniendo a la vez un grado alto de seguridad para defender estos datos. Podemos transferir Sus datos personales a empresas o a otros colaboradores, quienes prestan servicios en nuestro nombre. Para dar ejemplos, para garantizar el apoyo técnico, para valorar la utilidad de esta página web para fines de marketing u para otra forma de compartir el servicio. Hemos firmado contratos con estos socios para garantizar, que los datos personales se están procesando en base a nuestras instrucciones y conforme con nuestra Política de Privacidad y de acuerdo con otros medios pertinentes con el objetivo de garantizar el carácter de confidencialidad y de seguridad. Sus datos personales se transmitirán a estas organizaciones u otros terceros sólo, si esto sea imprescindible, para realizar servicios que Ustedes habían solicitado o que habían Autorizado, para proteger Sus y nuestros derechos, propiedad y la seguridad, o cuando nos vemos obligados para ello en virtud de las leyes, disposiciones judiciales o de otros órganos vigentes o cuando la publicación de datos personales es de cualquier otra forma necesario para reforzar las regulaciones legales o penales- legales, o del caso judicial.
Los destinatarios de datos personales, que están procesados por las empresas del Grupo OMEGA PILZNO, como administrador de datos personales, pueden ser:

 • susodichas entidades que procesen datos personales en virtud de contratos de mandato de procesamiento de datos personales,
 • sociedades del Grupo OMEGA PILZNO (entre ellas),
 • empresas que presten servicios de hosting,
 • subcontratistas de las Sociedades del Grupo OMEGA PILZNO, que presten servicios del suministro de software o de equipos que utilicemos, y también suministradores de servicios, a la ayuda de los que estemos recurriendo,
 • aseguradoras, corredores de seguros que eliminen el daño surgido en relación con el servicio realizado,
 • empresas de cobro de deudas, auditores, peritos, asesores legales, asesores fiscales,
 • empresas de supervisión del cumplimiento de la ley, órganos de regulación y otros órganos de administración pública.
 
VIII. Derechos relacionados con el tratamiento de datos personales

Las Sociedades del Grupo OMEGA PILZNO, en carácter de administradores de datos, son responsables por la realización de derechos de personas físicas en relación con sus datos personales.
En relación con el tratamiento de datos personales, te corresponden los siguientes derechos:

 • derecho de retirar tu autorización para el tratamiento de datos personales, si estamos tratando Tus datos personales en base a la autorización,
 • derecho de acceder a tus datos personales,
 • derecho de reclamar la rectificación de tus datos;
 • derecho de reclamar la eliminación de tus datos personales,
 • derecho de reclamar la limitación del tratamiento de tus datos personales,
 • derecho de oponerse al tratamiento de Tus datos por motivos de Tu situación especial- en casos cuando hagamos el tratamiento de Tus datos en virtud del nuestro interés legal justificado,
 • derecho de hacer migración de datos personales, es decir, el derecho de recibir por nuestra Parte de Tus datos personales, en un formato informático estructurado, de uso general, que posibilite la lectura con equipos. Puedes mandar estos datos a otro administrador de datos o solicitar que mandemos Tus datos a otro administrador; sin embargo lo vamos a hacer únicamente cuando esta migración sea técnicamente posible; el derecho de transferir tus datos personales te corresponde sólo en referencia a los datos que estamos tratando en base al contrato contigo o en base a tu autorización,
 • derecho de presentar queja al órgano de supervisión encargado de protección de datos personales, es decir, al Presidente de la Oficina de Protección de Datos de Carácter Personal.
Cláusula informativa para Clientes/ Contrayentes
1. Administrador de datos de carácter personal

El Administrador de tus datos de carácter personal es la Sociedad polaca del Grupo OMEGA PILZNO que realiza el servicio de transporte. El listado de sociedades del Grupo OMEGA PILZNO:

 • Omega Pilzno International Transport & Spedition Godawski & Godawski Sp. z o.o. con residencia social en Pilzno, en la dirección: ul. Kraszewskiego 44, 39-220 Pilzno (KRS 0000043558),
 • Przedsiębiorstwo Przewozowe Podkarpackiej Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. (Empresa de Transporte de comunicación por vehículo de la Zona de Podkarpacie) con residencia social en Rzeszów, en la dirección: ul. Towarowa 12, 35-221 Rzeszów (KRS 0000089601),
 • Omega Silesia Sp. z o.o. con residencia social en Pilzno, en la dirección: ul. Kraszewskiego 44, 39-220 Pilzno (KRS 0000377530),
 • Omega Truck Center Sp. z o.o. con residencia social en Pilzno, en la dirección: ul. Kraszewskiego 44, 39-220 Pilzno (KRS 0000313750)
 • Omega Property Sp. z o.o. con residencia social en Pilzno, en la dirección: ul. Kraszewskiego 44, 39-220 Pilzno (KRS 0000621420)
 • STC Sp. z o.o. con residencia social en Wola Cicha, Wola Cicha 150, 36-060 Głogów Małopolski (KRS 0000629744).
 
2. Contacto

En cuestiones de protección de tus datos de carácter personal, puedes ponerte en contacto en la dirección de correo electronicorodo@omega-pilzno.com.pl o por correo tradicional: dirección ul. Kraszewskiego 44,39-220 Pilzno con el tema del asunto en el sobre ( RODO).

3. Objetivos de tratamiento, base legal de tratamiento y categorías de datos

Para poder realizar el contrato, necesitamos Tus datos de carácter personal, en particular el nombre y apellido, lugar de residencia, dirección de sede social, número de identificación fiscal (NIF), número de teléfono de contacto, nombres y apellidos de personas miembros de órganos de la sociedad con poder de su representación.
Por este motivo, vamos a realizar tratamiento de tus datos de carácter personal:

 • Para realizar el contrato (art. 6 ítem 1 letra b de la Resolución del Parlamento y Consejo Europeos (CE) 2016/679),
 • Para archivo (de pruebas), realización del interés legalmente justificado de proteger la información por el administrador por motivos legales eventuales de justificar los hechos (art. 6 ítem 1 letra f de la Resolución del Parlamento y Consejo Europeos (CE) 2016/679;
 • Para casos eventuales cuando sea necesario precisar, investigar o defenderse ante las reclamaciones que surjan en consecuencia de la realización del interés legal justificado (art. 6 ítem 1 letra f de la Resolución del Parlamento y Consejo Europeos (CE) 2016/679;
 
4. Periodo de almacenamiento de datos

Tus datos de carácter personal se almacenarán hasta el momento cuando venzan las reclamaciones relacionadas con el contrato realizado o cuando su tratamiento sea imprescindible para un reclamo intencionado de las pretensiones o para la defensa ante las reclamaciones del contrario, o durante el tiempo en el que las disposiciones legales a parte de la ley de aplicación general le impongan al administrador el almacenamiento de datos, o también para una planificación de negocios y analítica por parte del administrador, lo que constituye el interés legalmente justificado del administrador de datos.

5. Destinatarios de datos

Las siguientes entidades pueden tener acceso a tus datos: nuestros subcontratas, y también empresas de contabilidad, bufetes de abogados, empresas informáticas, liquidadores de daños, empresas de servicio contratadas para eliminar los daños y asesores. Asimismo les garantizamos que la publicación de tus datos a los susodichos destinatarios en ningún caso conllevará su tratamiento disconforme con el objetivo señalado en el punto 3.

6. Tus derechos

Tienes derecho a:
1) acceder a tus datos;
2) rectificar (corregir) tus datos;
3) reclamara la eliminación de datos, limitación del tratamiento de datos siempre que existan los motivos para ello definidos en RODO (Reglamento de Protección de datos de carácter personal),
4) oponerse al tratamiento de Tus datos por motivos de Tu situación especial- en casos cuando hagamos el tratamiento de Tus datos en virtud del nuestro interés legal justificado, a no ser que podamos demostrar la que existan motivos importantes y legalmente justificados para el tratamiento de datos, superiores a Tus intereses, derechos y libertades o bases para definir, reclamar y defenderse ante las pretensiones;
5) hacer migración de datos, es decir, el derecho de recibir por nuestra Parte de Tus datos personales, en un formato informático estructurado, de uso general, que posibilite la lectura con equipos. Puedes mandar estos datos a otro administrador de datos o solicitar que mandemos Tus datos a otro administrador; sin embargo lo vamos a hacer únicamente cuando esta migración sea técnicamente posible;
6) presentar queja al Presidente de la Oficina de Protección de Datos de Carácter Personal.

Cláusula informativa para Participantes del Transporte
1. 1. Administrador de datos de carácter personal

El Administrador de tus datos de carácter personal es la Sociedad polaca del Grupo OMEGA PILZNO que realiza el servicio de transporte. El listado de sociedades del Grupo OMEGA PILZNO:

 • Omega Pilzno International Transport & Spedition Godawski & Godawski Sp. z o.o. con residencia social en Pilzno, en la dirección: ul. Kraszewskiego 44, 39-220 Pilzno (KRS 0000043558),
 • Przedsiębiorstwo Przewozowe Podkarpackiej Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. (Empresa de Transporte de comunicación por vehículo de la Zona de Podkarpacie) con residencia social en Rzeszów, en la dirección: ul. Towarowa 12, 35-221 Rzeszów (KRS 0000089601),
 • Omega Silesia Sp. z o.o. con residencia social en Pilzno, en la dirección: ul. Kraszewskiego 44, 39-220 Pilzno (KRS 0000377530),
 • Omega Truck Center Sp. z o.o. con residencia social en Pilzno, en la dirección: ul. Kraszewskiego 44, 39-220 Pilzno (KRS 0000313750)
 • Omega Property Sp. z o.o. con residencia social en Pilzno, en la dirección: ul. Kraszewskiego 44, 39-220 Pilzno (KRS 0000621420))
 • STC Sp. z o.o. con residencia social en Wola Cicha, Wola Cicha 150, 36-060 Głogów Małopolski (KRS 0000629744).
 
2. Contacto

En cuestiones de protección de tus datos de carácter personal, puedes ponerte en contacto en la dirección de correo electronicorodo@omega-pilzno.com.pl o por correo tradicional: dirección ul. Kraszewskiego 44,39-220 Pilzno con el tema del asunto en el sobre ( RODO).

3. Objetivos de tratamiento, base legal de tratamiento y categorías de datos

Para poder realizar el contrato, necesitamos Tus datos de carácter personal, en particular el nombre y apellido, lugar de residencia, dirección de sede social, número de identificación fiscal (NIF), número de teléfono de contacto, y en el caso de los destinatarios, también el lugar de la entrega.
Por este motivo, vamos a procesar tus datos personales:

 • Para realizar el contrato de transporte conforme con la disposición del art.38 apartados 1 y 2 y del artículo 50 de la ley del 15 de noviembre de 1984 Derecho de transporte, o conforme con las disposiciones del artículo 6 y 7 del Convenio sobre el contrato del transporte internacional de mercancías por carretera (CRM) (art. 6 apartado 1 letra b de la Resolución del Parlamento y Consejo Europeos (CE) 2016/2679),
 • Para archivo (de pruebas), realización del interés legalmente justificado de proteger la información por el administrador por motivos legales eventuales de justificar los hechos (art. 6 ítem 1 letra f de la Resolución del Parlamento y Consejo Europeos (CE) 2016/679;
 • Para casos eventuales cuando sea necesario precisar, investigar o defenderse ante las reclamaciones que surjan en consecuencia de la realización del interés legal justificado (art. 6 ítem 1 letra f de la Resolución del Parlamento y Consejo Europeos (CE) 2016/679;
  • Si eres destinatario del envío, entonces Tus datos serán procesados por nosotros en tu interés, para que puedas recibir la mercancía o envío encargados.
  • Datos personales de empleados de nuestros contrayentes, que participarán en la realización del servicio de transporte, se van a procesar por motivo de los intereses legalmente justificados, es decir, una correcta realización de servicio de transporte (art. 6 apartado 1, letra c, d, f de la Resolución del Parlamento y Consejo Europeos (CE) 2016/679).
4. Periodo de almacenamiento de datos

Tus datos personales se almacenarán hasta el momento cuando venzan las reclamaciones relacionadas con el contrato realizado o cuando su procesamiento sea imprescindible para un reclamo intencionado de las pretensiones o para la defensa ante las reclamaciones del contrario, o durante el tiempo en el que las disposiciones legales a parte de la ley de aplicación general le impongan al administrador el almacenamiento de datos, o también para una planificación de negocios y analítica por parte del administrador, lo que constituye el interés legalmente justificado del administrador de datos.

5. Destinatarios de datos

Las siguientes entidades pueden tener acceso a tus datos: nuestros subcontratas, en particular los transportistas, otros participantes del transporte (remitentes, destinatarios, empresas logísticas), y también las empresas de contabilidad, bufetes de abogados, empresas legales, informáticas, liquidadores de daños, empresas de servicio contratadas para eliminar los daños, auditores y asesores. Asimismo les garantizamos que la publicación de tus datos personales a los susodichos destinatarios en ningún caso conllevará su procesamiento disconforme con el objetivo señalado en el punto 3.

6. Tus derechos

Tienes derecho a:
1) acceder a tus datos;
2) rectificar (corregir) tus datos;
3) reclamara la eliminación de datos, limitación del procesamiento de datos siempre que existan los motivos para ello definidos en RODO (Reglamento de Protección de datos personales),
4) oponerse al procesamiento de Tus datos por motivos de Tu situación especial- en casos cuando hagamos el procesamiento de Tus datos en virtud del nuestro interés legal justificado, a no ser que podamos demostrar la que existan motivos importantes y legalmente justificados para el procesamiento de datos, superiores a Tus intereses, derechos y libertades o bases para definir, reclamar y defenderse ante las pretensiones;
5) hacer migración de datos, es decir, el derecho de recibir por nuestra Parte de Tus datos personales, en un formato informático estructurado, de uso general, que posibilite la lectura con equipos. Puedes mandar estos datos a otro administrador de datos o solicitar que mandemos Tus datos a otro administrador; sin embargo lo vamos a hacer únicamente cuando esta migración sea técnicamente posible;
6) presentar queja al Presidente de la Oficina de Protección de Datos personales.

7. Fuente de datos personales

Si no nos has transmitido tus datos en persona o a través de tus empleados, entonces Tus datos habremos obtenido por parte del Cliente del servicio del transporte, es decir, de Tu contrayente o de Tu empleador para garantizar una correcta realización del servicio de transporte.

[:]

[:pl]

Skontaktuj się z nami

OMEGA Pilzno ITiS
Godawski & Godawski Sp. z o.o.

ul. Kraszewskiego 44; 39-220 Pilzno
tel.: +48 14 670 71 24
fax: +48 14 672 19 94
e-mail: info@omega-pilzno.com.pl

Oddział w Krakowie (Cysterny spożywcze)
Ul. Wielicka 250
30-633 Kraków
tel.: +48 14 670 71 24
e-mail: info@omega-pilzno.com.pl
Oddział w Katowicach (Spedycja)
ul. Kolejowa 57, 40-602 Katowice
tel.: +48 14 670 71 24
e-mail: info@omega-pilzno.com.pl
Oddział w Gdyni (Logistyka Morska)
ul. Janka Wiśniewskiego 31/116
81-156 Gdynia
tel.: +48 14 670 71 24
e-mail: info@omega-pilzno.com.pl
Oddział w Warszawie (Biuro Handlowe)
ul. Świętej Barbary 4 lok. 1
00-686 Warszawa
tel.: +48 14 670 71 24
e-mail: info@omega-pilzno.com.pl
Oddział w Warszawie (Logistyka Morska)
ul. Gierdziejewskiego 7 pok. 23 (II piętro),
02-495 Warszawa
tel.: +48 14 670 71 24
e-mail: info@omega-pilzno.com.pl
Oddział w Rzeszowie (Transport, spedycja)
PP PKS Sp. z o.o.
ul. Towarowa 12
35-231 Rzeszów
tel.: +48 14 670 71 24
e-mail: info@omega-pilzno.com.pl
Oddział w Mokrzcu (Logistyka magazynowa)
ul. Mokrzec 50
39-200 Pilzno
tel.: +48 14 670 71 24
e-mail: info@omega-pilzno.com.pl

 

[:en]

Contact us

OMEGA Pilzno ITiS
Godawski & Godawski Sp. z o.o.

ul. Kraszewskiego 44; 39-220 Pilzno
tel.: +48 14 670 71 24
fax: +48 14 672 19 94
e-mail:  info@omega-pilzno.com.pl

Krakow Branch (food tankers)
Ul. Wielicka 250
30-633 Kraków
tel.: +48 14 670 71 24
e-mail:  info@omega-pilzno.com.pl
Katowice Branch (forwarding)
ul. Kolejowa 57, 40-602 Katowice
tel.: +48 14 670 71 24
e-mail:  info@omega-pilzno.com.pl
Gdynia Branch (maritime logistics)
ul. Janka Wiśniewskiego 31/116
81-156 Gdynia
tel.: +48 14 670 71 24
e-mail:  info@omega-pilzno.com.pl
Warsaw Branch (maritime logistics)
ul. Gierdziejewskiego 7 pok. 23 (II piętro),
02-495 Warszawa
tel.: +48 14 670 71 24
e-mail:  info@omega-pilzno.com.pl
Rzeszów Branch (transport, forwarding)
PP PKS Sp. z o.o.
ul. Towarowa 12
35-231 Rzeszów
tel.: +48 14 670 71 24
e-mail:  info@omega-pilzno.com.pl
Mokrzec Branch (logistics warehouse)
ul. Mokrzec 50
39-200 Pilzno
tel.: +48 14 670 71 24
e-mail:  info@omega-pilzno.com.pl

 

[:de]

Kontaktieren Sie uns

OMEGA Pilzno ITiS
Godawski & Godawski Sp. z o.o.

ul. Kraszewskiego 44; 39-220 Pilzno
tel.: +48 14 670 71 24
fax: +48 14 672 19 94
e-mail:  info@omega-pilzno.com.pl

Niederlassung in Krakau (Kesselwagen zum Transport von Lebensmitteln)
Ul. Wielicka 250
30-633 Kraków
tel.: +48 14 670 71 24
e-mail:  info@omega-pilzno.com.pl
Niederlassung in Katowice (Spedition)
ul. Kolejowa 57, 40-602 Katowice
tel.: +48 14 670 71 24
e-mail:  info@omega-pilzno.com.pl
Niederlassung in Gdynia (Seelogistik)
ul. Janka Wiśniewskiego 31/116
81-156 Gdynia
tel.: +48 14 670 71 24
e-mail:  info@omega-pilzno.com.pl
Niederlassung in Warschau (Seelogistik)
ul. Gierdziejewskiego 7 pok. 23 (II piętro),
02-495 Warszawa
tel.: +48 14 670 71 24
e-mail:  info@omega-pilzno.com.pl
Niederlassung in Rzeszów (Transport, spedition)
PP PKS Sp. z o.o.
ul. Towarowa 12
35-231 Rzeszów
tel.: +48 14 670 71 24
e-mail:  info@omega-pilzno.com.pl
Niederlassung in Mokrzec (Lagerlogistik)
ul. Mokrzec 50
39-200 Pilzno
tel.: +48 14 670 71 24
e-mail:  info@omega-pilzno.com.pl

 

[:es]

Contacto

OMEGA Pilzno ITiS
Godawski & Godawski Sp. z o.o.

ul. Kraszewskiego 44; 39-220 Pilzno
tel.: +48 14 670 71 24
fax: +48 14 672 19 94
e-mail:  info@omega-pilzno.com.pl

Sucursal en Cracovia (cisternas alimentarias)
Ul. Wielicka 250
30-633 Kraków
tel.: +48 14 670 71 24
e-mail:  info@omega-pilzno.com.pl
Sucursal en Katowice (transporte internacional)
ul. Kolejowa 57, 40-602 Katowice
tel.: +48 14 670 71 24
e-mail:  info@omega-pilzno.com.pl
Sucursal en Gdynia (logística marítima)
ul. Janka Wiśniewskiego 31/116
81-156 Gdynia
tel.: +48 14 670 71 24
e-mail:  info@omega-pilzno.com.pl
Sucursal en Varsovia (logística marítima)
ul. Gierdziejewskiego 7 pok. 23 (II piętro),
02-495 Warszawa
tel.: +48 14 670 71 24
e-mail:  info@omega-pilzno.com.pl
Sucursal en Rzeszów (transporte, espedición)
PP PKS Sp. z o.o.
ul. Towarowa 12
35-231 Rzeszów
tel.: +48 14 670 71 24
e-mail: info@omega-pilzno.com.pl
Sucursal en Mokrzec (logística de almacenes)
ul. Mokrzec 50
39-200 Pilzno
tel.: +48 14 670 71 24
e-mail:  info@omega-pilzno.com.pl

 

[:]

[:pl]
Informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest spółka z Grupy OMEGA PILZNO. Spółka współadministruje danymi w ramach struktur Grupy OMEGA PILZNO, w związku z tym Państwa dane osobowe mogą być przekazywane do innych spółek Grupy OMEGA PILZNO na potrzeby realizacji celu, dla którego są gromadzone. W przypadku jakichkolwiek pytań zachęcamy do kontaktu z administratorem rodo@omega-pilzno.com.pl Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu odpowiedzi na zapytanie. Dane będą przetwarzane na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679). Przysługuje Państwu prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Państwa dane osobowe będę przetwarzane do czasu zakończenia realizacji celu, dla którego zostały zebrane lub, w przypadku zgody na działania marketingowe, do czasu odwołania zgody. Odbiorcami danych mogą być podmioty obsługujące stronę internetową Grupy OMEGA PILZNO. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Szczegóły polityki prywatności znajdują się pod linkiem.

[:en]

Contact form
We wish to inform that the administrator of your personal data is a company from the Omega Pilzno group. The company co-administers data within the structures of the Omega Pilzno group, therefore your personal data can be transferred to other companies from the Omega Pilzno group for the purposes of realizing the target, for which they are being collected. In case of any queries we encourage you to get in touch with the administrator via an e-mail sent to: rodo@omega-pilzno.com.pl. Providing data is optional, but it is necessary to receive a reply to the enquiry. Data will be processed on the basis of your consent (art. 6 section 1 letter a of the Regulation of the European Parliament and Council (EU) number 2016/679). You are entitled to request an access to your personal data, correct them, delete or restrict their processing, you have the right to make an objection to their processing and you also have the right to transfer data. Your personal data will be processed till completing the realization of the target, for which they were collected or in the case of a consent for marketing actions, till the consent is withdrawn. The recipients of the data may be entities providing services for the internet website of the Omega Pilzno group. Your are entitled to make a complaint to the President of the Personal Data Authority. The details concerning the privacy policy are accessible via this link.

[:de]

Kontaktformular
Wir informieren, dass der Verarbeiter Ihrer personenbezogenen Daten eine Gesellschaft aus der Gruppe OMEGA PILZNO ist. Die Gesellschaft verarbeitet Daten mit, im Rahmen der Struktur der Gruppe OMEGA PILZNO, in Verbindung damit dürfen Ihre personenbezogenen Daten an andere Gesellschaften der Gruppe OMEGA PILZNO übermittelt werden, für die Realisierung des Zwecks, für den sie gesammelt werden. Falls Sie irgendwelche Fragen haben, kontaktieren Sie bitte den Administrator per E-Mail: rodo@omega-pilzno.com.pl . Die Angabe der Daten ist freiwillig, aber notwendig, um eine Antwort auf Ihre Anfrage zu erhalten. Die Daten werden auf Grundlage Ihres Einverständnisses verarbeitet (Art. 6, Abs. 1, Buchstabe a der Datenschutzgrundverordnung des Europäischen Parlaments und des Rates (EU) 2016/679). Sie haben das Recht, vom Verarbeiter Zugriff auf die personenbezogenen Daten zu fordern, das Recht, sie richtigstellen zu lassen, sie löschen zu lassen bzw. die Verarbeitung beschränken zu lassen, das Recht, Widerspruch gegen die Verarbeitung einzulegen, aber auch das Recht, die Daten übertragen zu lassen. Ihre personenbezogenen Daten werden verarbeitet, bis die Realisierung des Zwecks abgeschlossen ist, für das sie gesammelt wurden, bzw. falls ein Einverständnis zu Marketingmaßnahmen erteilt wurde, bis das Einverständnis widerrufen wird. Empfänger der Daten können Unternehmen sein, die die Internetseite der Gruppe OMEGA PILZNO bedienen. Ihnen steht auf Beschwerde beim Präsidenten der polnischen Datenschutzbehörde zu. Details zur Datenschutzpolitik finden Sie unter diesem . Link.

[:es]

Formulario de contacto
Les comunicamos que el administrador de sus datos personales es la entidad perteneciente al Grupo OMEGA PILZNO. La sociedad coadministra los datos dentro de las estructuras del Grupo OMEGA PILZNO. Por lo que, sus datos personales podrán ser el sujeto de la transferencia a otras empresas del Grupo OMEGA PILZNO con fines para los cuales se encuentran recopilados. En caso de cualquier pregunta, póngase en contacto con el administrador: rodo@omega-pilzno.com.pl. El aprovisionamiento de su datos es totalmente voluntario, sin embargo a fin de entregarles respuestas a la consulta. Los datos se procesarán según lo previsto por su consentimiento (Artículo 6 (1) (a) del Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo (CE) 2016/679). Usted tiene derecho a solicitar el acceso a sus datos personales, su rectificación, eliminación o limitación del procesamiento, el derecho a oponerse al tratamiento, así como el derecho a transferir estos datos. Sus datos personales serán tratados hasta terminar el objeto para el cual fueron recopilados o, en caso de expresar consentimiento a que se realicen las actividades de marketing y hasta que se revoque el dicho consentimiento. Los destinatarios de los datos personales podrán ser representados por las entidades contratistas que prestan servicios dentro del sitio web del Grupo OMEGA PILZNO. Usted tiene derecho a presentar su recurso de oposición ante el Jefe del Departamento de Protección de Datos Personales. Mas información relativa a la política de tratamiento de los datos personales bajo: enlace.

[:]