Transport Chiny - Europa

Transport Chiny

Zwiększając zasięg naszych usług w obszarze transportu drogowego, oferujemy dostawę produktów importowanych z Chin do Europy, jak również dostarczenie towarów z Polski i innych krajów europejskich do Państwa Środka.
Dostawa ma charakter door-to-door.

Główny szlak przewozu

Chiński port lądowy Khorgos, położony na granicy z Kazachstanem, to największy w Azji Centralnej hub logistyczny w ramach Nowego Jedwabnego Szlaku*, z ogromnym zapleczem magazynowym i terminalami przeładunkowymi oraz specjalną strefa ekonomiczną.

Oferujemy

 • Czas dostawy: 8-12 dni*
 • Koordynacja projektu przez chińskiego eksperta
 • Realizacja odpraw celnych w procedurach importu, eksportu i tranzytu
 • Transport Polska – Chiny w ramach karnetu TIR
 • Polscy, doświadczeni kierowcy
 • Flota własna Omegi Pilzno
 • Monitoring ładunku dzięki aplikacji G-Box
 • Dostawa door -to- door

*Podany czas dostawy jest możliwy do realizacji dzięki podwójnej obsadzie kierowców na każdej z tras.

Potencjał transportu drogowego

CHINY - EUROPA - CHINY

 • Wysoka elastyczność rozwiązań FTL w porównaniu z innymi rodzajami transportu
 • Możliwy do uzyskania czas dostawy (8-12 dni) stawia transport drogowy na drugim miejscu wśród możliwych do wyboru rozwiązań, jednocześnie generując koszty na średnim poziomie.
 • Na skutek aktualnej pandemii COVID-19, znacząco spadła dostępność i nastąpił wzrost kosztów połączeń lotniczych. W tej sytuacji wybór transportu drogowego na trasie Chiny-Europa-Chiny staje się tym bardziej konkurencyjnym rozwiązaniem.
Transport drogowy Europa - Chiny

Porównanie środków transportu pod względem czasu dostawy i kosztów

Lotniczy Transport lotniczy Europa - Chiny

4-5 dni

Kolejowy Transport do Chin

11-14 dni

Morski Transport Chiny

44 dni

*Dokładny czas możliwy do wyliczenia po potwierdzeniu dokładnych destynacji.
** w skali 1$-5$, gdzie 1$- niski koszt, 5$- bardzo wysoki koszt.

Skontaktuj się z nami

OMEGA Pilzno ITiS
Godawski & Godawski Sp. z o.o.

ul. Kraszewskiego 44; 39-220 Pilzno
tel.: +48 14 670 71 24
fax: +48 14 672 19 94
e-mail: info@omega-pilzno.com.pl

Oddział w Krakowie (Cysterny spożywcze)
Ul. Wielicka 250
30-633 Kraków
tel.: +48 14 670 71 24
e-mail: info@omega-pilzno.com.pl
Oddział w Katowicach (Spedycja)
ul. Kolejowa 57, 40-602 Katowice
tel.: +48 14 670 71 24
e-mail: info@omega-pilzno.com.pl
Oddział w Gdyni (Logistyka Morska)
ul. Janka Wiśniewskiego 31/116
81-156 Gdynia
tel.: +48 14 670 71 24
e-mail: info@omega-pilzno.com.pl
Oddział w Warszawie (Biuro Handlowe)
ul. Świętej Barbary 4 lok. 1
00-686 Warszawa
tel.: +48 14 670 71 24
e-mail: info@omega-pilzno.com.pl
Oddział w Warszawie (Logistyka Morska)
ul. Gierdziejewskiego 7 pok. 23 (II piętro),
02-495 Warszawa
tel.: +48 14 670 71 24
e-mail: info@omega-pilzno.com.pl
Oddział w Rzeszowie (Transport, spedycja)
PP PKS Sp. z o.o.
ul. Towarowa 12
35-231 Rzeszów
tel.: +48 14 670 71 24
e-mail: info@omega-pilzno.com.pl
Oddział w Mokrzcu (Logistyka magazynowa)
ul. Mokrzec 50
39-200 Pilzno
tel.: +48 14 670 71 24
e-mail: info@omega-pilzno.com.pl

 
  Informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest spółka z Grupy OMEGA PILZNO. Spółka współadministruje danymi w ramach struktur Grupy OMEGA PILZNO, w związku z tym Państwa dane osobowe mogą być przekazywane do innych spółek Grupy OMEGA PILZNO na potrzeby realizacji celu, dla którego są gromadzone. W przypadku jakichkolwiek pytań zachęcamy do kontaktu z administratorem rodo@omega-pilzno.com.pl Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu odpowiedzi na zapytanie. Dane będą przetwarzane na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679). Przysługuje Państwu prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Państwa dane osobowe będę przetwarzane do czasu zakończenia realizacji celu, dla którego zostały zebrane lub, w przypadku zgody na działania marketingowe, do czasu odwołania zgody. Odbiorcami danych mogą być podmioty obsługujące stronę internetową Grupy OMEGA PILZNO. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Szczegóły polityki prywatności znajdują się pod linkiem.